یافته های تحقیقاتی پژوهشگر ایرانی دانشگاه هاروارد آمریكا؛ ارتباط رژیم غذایی پرفیبر با ریسك پایین سرطان سینه

به گزارش آنی غذا رژیم غذایی سرشار از فیبر با كاهش خطر مبتلا شدن به سرطان سینه مرتبط می باشد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، تیم تحقیق دانشگاه هاروارد به سرپرستی «مریم فروید»، داده های مربوط به ۲۰ مطالعه مشاهده ای را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند افراد دارای بالاترین میزان مصرف فیبر ۸ درصد كمتر با ریسك ابتلاء به سرطان سینه مواجهند.
فیبر محلول با كاهش خطر سرطان سینه مرتبط می باشد و هرچقدر میزان مصرف فیبر بیشتر باشد ریسك ابتلاء به سرطان سینه در زنان در هر سنی كمتر است.
فروید در اینباره می گوید: «مطالعه ما نشان داده است شاخص های سبك زندگی نظیر شیوه های قابل اصلاح رژیم غذایی، بر ریسك ابتلاء به سرطان سینه تاثیر دارد. یافته های ما نشان داده است اهمیت رژیم غذایی سرشار از فیبر نظیر میوه، سبزیجات و غلات كامل، بسیار زیاد است.»
شایان ذكر است كه یافته های این پژوهش نشان نمی دهند كه مصرف فیبر، مستقیماً خطر ابتلاء به سرطان پستان را می كاهد. برای اثبات این مورد باید یك آزمایش بالینی به شیوه تصادفی صورت گیرد.