محققان عنوان می كنند؛ غذاهای چرب سبب اختلال در ارتباط روده با سایر بدن می شود

آنی غذا: مطالعه اخیر نشان میدهد غذاهای چرب می تواند رابطه بین روده و بقیه نقاط بدن را قطع نماید.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، پژوهشگران دانشگاه دوك آمریكا در مطالعه بر روی ماهی ها در مورد ارتباط مغز و بقیه بدن پس از غذاخوردن، دریافتند وعده غذایی پرچرب به طوركامل سبب قطع ارتباط روده با سایر نقاط بدن به مدت چند ساعت می شود.
آنها سلول های enteroendocrine را كه به صورت پراكنده در دیواره روده وجود دارند مورد بررسی قرار دادند. این سلول ها نقش اصلی را در سیگنال دهی به بدن در ارتباط با تمام مسائل مهم در دستگاه گوارش به عهده دارند. همین طور این سلول ها با آزادكردن هورمون ها، رابطه مستقیمی با سیستم عصبی و مغز دارند.
این سلول ها حداقل ۱۵ هورمون متفاوت برای ارسال سیگنال ها به بقیه بدن در مورد حركت روده، احساس سیری، هضم، جذب مواد مغذی، حساسیت انسولین و ذخیره انرژی تولید می كنند.
«جان رالز»، سرپرست تیم تحقیق، در این زمینه می گوید: «اما پس از صرف وعده غذایی چرب عملكرد این سلول ها برای چند ساعت متوقف می شود و ما هنوز نمی دانیم این اتفاق خوب است یا بد.»
از آنجائیكه سلول های enteroendocrine از عاملان اصلی در روند هضم، احساس سیر بودن و رفتارهای تغذیه ای بعدی هستند، از اینرو این خاموشی ممكنست مكانیسمی باشد كه سبب می شود افراد دارای رژیم غذایی پرچرب، بیشتر غذا می خورند.

منبع: