روز شمار هفته ملی دیابت اعلام گردید

آنی غذا: مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اسامی روزهای هفته ملی دیابت را اعلام نمود.
حمید انصاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: هفته ملی دیابت از ۱۸ تا ۲۴ آبان با شعار «از خانواده تان محافظت كنید (Protect your Family)» برگزار می شود.
انصاری عناوین روزهای این هفته را به این شرح اعلام نمود: شنبه ۱۸ آبان (دیابت، رسانه و خانواده)، یكشنبه ۱۹ آبان (دیابت، آموزش و خانواده) دوشنبه ۲۰ آبان (دیابت، سازمان های مردم نهاد و خانواده)، سه شنبه ۲۱ آبان (دیابت، تغذیه و خانواده)، چهارشنبه ۲۲ آبان (دیابت، خودمراقبتی و خانواده)، پنج شنبه ۲۳ آبان (دیابت، مشاركت های محلی و خانواده)، جمعه ۲۴ آبان (دیابت، فعالیت بدنی و خانواده).

منبع: