مطالعات نشان می دهد؛ مادران چاق باعث بروز مشكلات قلبی نوزادشان می شوند

به گزارش آنی غذا محققان دریافتند رژیم غذایی پرچرب و پرقند در موش های مادر قبل و در طول حاملگی باعث بروز مشكلات قلبی در نوزادشان می شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محققان دانشكده پزشكی دانشگاه واشنگتن دریافتند تغییرات قلبی ناشی از رژیم غذایی در نوزاد، تنها از مادر به نوزاد منتقل نمی گردد. بلكه نوزاد نر یك مادر چاق كه با یك ماده سالم تغذیه شده با رژیم غذایی نرمال جفت گیری می كند هم مشكلات مشابه قلبی را منتقل می نماید. نكته قابل توجه این است كه محققان دریافتند مشكلات قلبی چندنسلی، حتی زمانیكه نوزاد موش چاق نبوده و در طول زندگی اش رژیم غذایی عادی داشته باشد، همچنان وجود دارد. محققان همینطور از روش باروری درون آزمایشگاهی (IVF) برای كاشت تخم های بارورشده از موش های چاق به درون موش های دارای وزن نرمال بهره برده و آنها را آبستن كردند. مشخص شد نوزاد این موش ها هم دارای نقایص قلبی بودند كه اثبات كننده این مطلب است كه مشكلات قلبی به تخمك اصلی و اولیه از مادر تغذیه شده با رژیم غذایی شیرین و پرچرب مربوط می شود و صرفاً مرتبط به عوامل محیطی در طول حاملگی یا شیردهی نمی گردد. محققان معتقدند ایجاد نقص در میتوكندری قلب احتمالاً ناشی از تغییرات اپی ژنتیك در DNA تخمك های مادر چاق است. طبق فرضیه محققان، این تغییرات اپی ژنتیك در تخمك در تمامی سلول های نوزاد، همچون در سیستم تناسلی آنها، وجود دارد.