یافته جدید محققان؛ تاثیر مدت شیردهی بر راست دست یا چپ دست شدن كودك

به گزارش آنی غذا نتایج یك تحقیق جدید نشان داده است طول مدتی كه كودكی از شیر مادر تغذیه می گردد می تواند تعیین كننده دست راست یا دست چپ بودن كودك باشد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محققان دانشگاه واشنگتن عنوان می كنند شیوع چپ دستی در میان نوزادانی كه با شیر سینه مادرشان تغذیه شده اند به مراتب كمتر است.
كودكانی كه بیشتر از ۹ ماه با شیر سینه تغذیه شده اند شیوع راست دستی در آنها بیشتر است. از جانب دیگر، تغذیه نوزادان با شیر شیشه با چپ دستی مرتبط می باشد.
محققان در توضیح این مسئله عنوان می كنند منطقه مغزی كنترل كننده دست در یك طرف مغز واقع شده است.
به گفته محققان، احیانا تغذیه با شیرمادر باعث بهینه سازی این فرآیند به سمت چپ دست یا راست دست شدن می گردد.
در این مطالعه، محققان ۶۲، ۱۲۹ جفت مادر و كودك را مورد بررسی قرار دادند.
با این حال محققان تاكید می كنند راست دست یا چپ دست بودن در اوایل دوره نوزادی تعیین می گردد و تا حدودی هم ژنتیك تعیین كننده آن است.