بیشتر از ۸۹۰۰ بازدید بهداشت محیطی در راه راهپیمایی اربعین حسینی

آنی غذا: كارشناسان بهداشت محیط اعزامی به مسیر راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در كشور عراق تا روز یكشنبه ششم آبان ماه، ۸۹۲۰ بازدید بهداشتی از اماكن را انجام دادند.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، حمید انصاری – مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت ضمن اعلام این مطلب اضافه كرد: طی این مدت كلر سنجی انجام شده از آب شبكه های توزیع و مخازن ۳۵۸۹ مورد، مقدار آب مخازن كلر زنی شده با قرص كلر ۳۶۲۱۵۰۰ لیتر، كل سنجش انجام شده با تجهیزات پرتابل ۳۰۰۹ مورد بوده است.

انصاری اظهار داشت: نظارت بر طبخ و توزیع غذای زائرین ایرانی ۱۵۷۵ مورد، آموزش به زائرین در بحث بهداشت محیط، بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی ۳۹۴۱۰ نفر، آموزش به خادمین موكب ها در بحث بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی ۱۱۶۰۵ نفر و مداخلات بهداشت محیطی جهت اصلاح سیستم آبرسانی، پساب و پسماند موكب ها ۲۴۹۷ مورد انجام شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی در انتها اضافه كرد: نظارت های بهداشت محیطی در مناطق مرزی و داخل كشور عراق تا بازگشت همه زائران عزیز به كشور ادامه خواهد داشت.