مدیركل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو؛ مشكلات و دغدغه های صنایع غذایی پیگیری می گردد

آنی غذا: مدیركل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نسبت به پیگیری دغدغه های صنایع غذایی در این سازمان قول مساعد داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، وحید مفید در جریان بازدید از چند مجتمع تولیدی صنایع غذایی، اظهار داشت: كارخانه هایی كه از آنها بازدید شد، جزء صنایع غذایی موفق كشور هستند كه مشكلات و چالش های آنها در روند بازدید بررسی گردید. وی با اشاره به اینكه سازمان غذا و دارو نسبت به تسهیل شرایط تولید این صنایع قول مساعد داده است، اظهار داشت: در حوزه مسئولیت خود پیگیر راهكارهایی خواهیم بود تا تولید محصولات غذایی با دغدغه كمتری دنبال شود. مدیركل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود: بعضی از مشكلات فعالان صنایع غذایی در حوزه دریافت مجوزها است كه پیگیری خواهد شد، همینطور برچسب گذاری و محصولات تراریخته هم از موضوعات مطروحه بود. وی تصریح كرد: بطوركلی مشكلات صنایع غذایی چندان پیچیده نیست و پیگیری خواهد شد و خیلی از این معضلات قابل رفع است.