هفدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان در مشهد

به گزارش آنی غذا مشهد ـ دبیر علمی هفدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان اظهار داشت: هفدهمین کنگره تغذیه در ایام یازدهم و دوازدهم اسفند ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به صورت مجازی برگزار می گردد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، بهاره ایمانی اظهار نمود: هفدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان توسط انجمن علمی تغذیه کودکان ایران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران، مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان و مرکز تحقیقات رشد و نمو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ایام یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می گردد.
دبیر علمی هفدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان با بیان اینکه برنامه های این کنگره در چارچوب سه محور چاقی در کودکان، تغذیه بیمارستانی و تغذیه در جامعه برگزار می شود، اظهار داشت: دستیاران، اساتید و متخصصان گروه کودکان از مخاطبان این همایش به شمار می روند و علاقه مندان به شرکت در این کنگره تخصصی می توانند آثار و مقالات خویش را از یکم تا دهم اسفند ماه سال جاری به نشانی رایانامه دبیرخانه هفدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ارسال نمایند.
وی بیان نمود: از آنجائیکه هفدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان از بار علمی قابل توجهی برخوردار بوده و می تواند در رفع مشکلات و معضلات تغذیه ای این دو گروه سنی بسیار مفید و مؤثر باشد امتیاز بازآموزی هم برای شرکت کنندگان در این کنگره تخصصی لحاظ شده است.

منبع: