معاون وزیر بهداشت: جوانی جمعیت باید با بینش عمیق و بصیرت همراه باشد

به گزارش آنی غذا از گیلان معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن اشاره به نقش همه دستگاه ها در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، اضافه کرد: مساله جوانی جمعیت باید با بینش عمیق و بصیرت همراه باشد تا به نتیجه درست برسد.
دکتر کمال حیدری در نشست توجیهی اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت که در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان برگزار شد، اظهار نمود: با اتکا به منویات مقام معظم رهبری، مساله جوانی جمعیت باید با بینش عمیق و بصیرت همراه باشد تا به نتیجه درست برسد.
وی ضمن اشاره به نقش همه دستگاه ها در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، اضافه کرد: مساله جمعیت باید از حالت شعاری خارج شده و بعنوان یک اولویت برای همه دستگاه ها قرار گیرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن اشاره به مولفه های قانون جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، تنها مختص به وزارت بهداشت نیست، بلکه باید همه دستگاه ها به وظایف و مسئولیت های خود در این عرصه عمل کنند.
حیدری افزود: مطمئنا در وزارت بهداشت هم عزم جدی برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت وجود دارد، اما رسیدن به جایگاه مقتدر کشور با اجرای قانون فوق، نیازمند یک عزم ملی در سطح همه استان ها است.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی و آموزش در حوزه تشکیل و حفظ کیان خانواده از اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت برخوردار است، خاطرنشان کرد: اقتدار ملی با عنایت به مبحث جوانی جمعیت رقم می خورد و در این حوزه باید بتوانیم این مباحث را به صورت بالنده و اقناعی در جامعه مطرح نماییم.
معاون وزیر بهداشت، وضعیت جمعیتی گیلان را بحرانی تر از سایر استان ها دانست و متذکر شد: مساله جمعیت کاملا فرهنگی بوده و افراد باید نسبت به فرزندآوری ترغیب شوند بنابراین کمتر از یک دهه وقت داریم که مشکل کمبود جمعیت را حل نماییم و گفتمان قالب در استان و کشور باید جمعیت و فرزندآوری باشد.
حیدری، به کسب موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اجرای پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ اشاره و اظهار داشت: تحقق پوشش بالای واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان گیلان سبب افتخار وزارت بهداشت بوده که این مهم نشان دهنده ی قابلیت و توانمندی مدیران و کارکنان زیرمجموعه این دانشگاه است.
وی در انتهای سخنان خود با ابراز خرسندی از پتانسیل های موجود در دانشگاه بیان نمود: وجود چنین توانمندی هایی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان تواند در حوزه مباحث جوانی جمعیت هم مطمئنا جلوه کند.

منبع: