یافته محقق ایرانی دانشگاه كمبریج انگلستان؛ كاهش ۲۵ درصدی مبتلاشدن به دیابت با مصرف میوه و سبزیجات

نتایج دو مطالعه نشان میدهد مصرف میوه، سبزیجات و غلات ریسك مبتلاشدن به دیابت را تا ۲۵ درصد می كاهد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، در یک مطالعه، بیش از ۹۷۰۰ بیمار مبتلا به دیابت و بیش از ۱۳، ۶۰۰ فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان از هشت کشور اروپایی بودند که در یک مطالعه بلندمدت تغذیه و سرطان شرکت کرده بودند.
محققان دریافتند افراد دارای بیشترین مصرف میوه و سبزیجات در مقایسه با افراد با میزان کمترین مصرف، ۵۰ درصد کمتر با احتمال مبتلاشدن به دیابت مواجه بودند.
«نیتا فروهی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج انگلستان، در این زمینه می گوید: «به ازای افزایش هر ۶۶ گرم مصرف میوه و سبزیجات در روز ریسک مبتلاشدن به دیابت ۲۵ درصد کاهش پیدا می کند.»
مطالعه دیگر شامل بیش از ۱۵۸ هزار زن و بیش از ۳۶ هزار مرد در آمریکا بود.
در این مطالعه مشخص شد افراد با بالاترین میزان مصرف غلات در مقایسه با افراد با پایین ترین میزان مصرف غلات، ۲۹ درصد کمتر با ریسک مبتلاشدن به دیابت مواجه بودند.
به گفته پژوهشگران دانشگاه هاروارد، مصرف یک وعده یا بیشتر غلات کامل در روز با کاهش ریسک مبتلاشدن به دیابت نوع۲ مرتبط است؛ مصرف دو وعده یا بیشتر جودوسر در ماه با کاهش ۲۱ درصدی مبتلاشدن به دیابت مرتبط می باشد. همین طور مصرف سبوس افزوده شده با کاهش ۱۵ درصدی و مصرف برنج قهوه ای و جوانه گندم با کاهش ۱۲ درصدی مبتلاشدن به دیابت مرتبط می باشد.
هر دو تحقیق نشان میدهد که افزایش مصرف میوه، سبزیجات و غلات کامل در چارچوب قسمتی از یک رژیم غذایی سالم از مبتلاشدن به دیابت پیشگیری می کند.