ابوترابی: تحریم ها مقابله با كرونا را سخت تر می كند

به گزارش آنی غذا یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح كرد كه آمریكا تحریم های ناجوانمردانه ای همچون در حوزه درمان و دارویی ضد ایران وضع كرده و این تحریم ها مقابله با ویروس كرونا را سخت تر كرده و شدت آنرا تشدید می كند.
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با ایسنا با اشاره به لزوم مداخله جهانی برای كنار رفتن تحریم های حوزه درمانی و آزمایشگاهی، بیان نمود: امروز ما در جنگ پیچیده تركیبی قرار داریم. آمریكا به واسطه تحریم های ظالمانه یك جنگ اقتصادی تمام عیار ضد ایران به راه انداخته است.
وی در ادامه اظهار نمود: این روزها هم جنگی بیوتروریسمی برای ایران و چین طراحی نموده كه دامن خود آنها را هم گرفته است. آمریكا پس از آنكه به صورت یكجانبه از برجام خارج شد تحریم های ناجوانمردانه ای همچون در حوزه درمان و دارویی ضد ایران وضع كرد و این تحریم ها مقابله با ویروس كرونا را سخت تر كرده و شدت آنرا تشدید می كند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس خاطرنشان كرد: ما امروز در مقطع حساس تاریخی هستیم و دشمن یك جنگ همه جانبه در حوزه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و رسانه ای ضد كشور به راه انداخته است. ما از سایر كشورها انتظار داریم در زمینه كنار زدن تحریم ها بخصوص در حوزه درمانی و بهداشتی یاری رسان باشند.
ابوترابی در ادامه تصریح كرد: جمهوری اسلامی كشورهای مختلفی را در مقاطع مختلف تاریخی یاری كرده است بعنوان مثال پس از آخر جنگ ایران و عراق به علت حمایت عربستان از عراق ایران از گرفتن هزینه های جنگ چشم پوشی كرد.
وی اضافه كرد: این دوران هم سپری خواهد شد اما بطور قطع جمهوری اسلامی دوستان خویش را فراموش نخواهد كرد.