مطالعه جدید نشان می دهد؛ رژیم غذایی كم كربوهیدرات از تأثیر افزایش سن بر مغز پیشگیری می كند

به گزارش آنی غذا به قول محققان، فرآیند پیری با به حداقل رساندن مصرف كربوهیدرات های ساده قابل پیشگیری یا بازگشت است.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، مطالعه جدید محققان دانشگاه استونی بروك نیویورك نشان داده است رژیم غذایی كم كربوهیدرات دارای پتانسیل پیشگیری و بازگرداندن تاثیرات در رابطه با سن در مغز انسان است.
مطالعات همینطور نشان داد تغییرات نوروبیولوژیكی در رابطه با افزایش سن در سنین پایین تر قابل مشاهده هستند. معمولاً تغییرات در عملكرد مغز از اواخر دهه ۴۰ اتفاق می افتد.
آزمایشات نشان داده است نشانگر در رابطه با افزایش سن مغز با مصرف منابع مختلف سوخت همچون كاهش گلوكز و افزایش كتون ها تنظیم می شود.
«لیلیان موجیكا پارودی»، سرپرست تیم تحقیق، در اینباره می گوید: «نتایج مطالعه ما نشان داد ما می توانیم با جایگزینی كتون ها به جای گلوكز بعنوان سوخت نورون ها، از تاثیر روند پیری مغز پیشگیری كرده یا آنرا برعكس نماییم.»
وی در ادامه می افزاید: «ما فكر می نماییم با افزایش سن، مغز توانایی اش در متابولیز مؤثر گلوكز را از دست می دهد، در نتیجه نورون ها به تدریج از گرسنگی می میرند و شبكه های مغزی گرفتار ناپایداری می شوند.
ناپایداری شبكه های مغز با اختلال شناختی مرتبط بوده و با وجود بیماری دیابت نوع۲ هم تسریع می شود.