محققان عنوان می كنند؛ مصرف زیاد میوه با بروز علایم كمتر یائسگی مرتبط می باشد

آنی غذا: پژوهشگران دریافتند رژیم غذایی سالم سرشار از میوه و سبزیجات در كاهش علایم یائسگی نقش دارد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، بااینكه روش هورمون درمانی روشی قابل قبول در درمان علایم در رابطه با یائسگی برای خیلی از زنان است، اما هم اكنون گزینه های درمانی غیردارویی برای زنان در معرض ریسك بالا و بانوانی كه كاندیدای هورمون درمانی نیستند، در حال پژوهش و تحقیق است.
محققان هم اكنون بر شناسایی شاخصهای قابل اصلاح در سبك زندگی بمنظور پیشگیری یا كاهش علایم یائسگی تاكید و توجه دارند.
«استفانی فابیون»، پژوهشگر عضو انجمن یائسگی آمریكای شمالی، در این زمینه می گوید: «این مطالعه كوچك، شواهد مقدماتی در ارتباط با تاثیر مصرف میوه و سبزیجات را بر علایم یائسگی ارائه می نماید.»
مطالعات قبلی نشان داده اند كه شاخصهای رژیم غذایی نقش اساسی در تولید استروژن، متابولیسم و متعاقباً علایم یائسگی دارند.
در این مطالعه، پژوهشگران پافراتر گذاشته و به بررسی میوه های خاص و تاثیرشان بر انواع علایم یائسگی پرداختند.
مطالعه نشان داد مصرف روزانه یك عدد سیب به دوری از علایم یائسگی كمك می نماید. همین طور پژوهشگران مشاهده نمودند بااینكه برخی میوه ها و سبزیجات رابطه معكوس با علایم یائسگی دارند، اما مصرف زیاد آنها می تواند با بروز برخی مشكلات ادراری ارتباط داشته باشد.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر دراین زمینه تاكید دارند.

منبع: