یك متخصص تغذیه عنوان كرد؛ نقش ویتامین D در مقابله با كرونا

به گزارش آنی غذا رئیس انستیتو و دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی، اظهار داشت: كمبود ویتامین D می تواند توان ایمنی بدن را پایین بیاورد. ازاین رو اگر كمبود ویتامین D داشته باشیم مقابله با ویروس كرونا سخت ترمی شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، جلال الدین میرزای رزاز، با تاكید به ضرورت آگاهی سطح سرمی ویتامین D كه نقش تعیین كننده ای برای تصمیم به مصرف مكمل ویتامین D برای مقابله با ویروس كرونا اظهار داشت: با عنایت به شرایط موجود جامعه و شروع ویروس كرونا بهتر است از سطوح سرمی كافی برای مقابله با ویروس كرونا برخوردار باشیم. وی تصریح كرد: ازاین رو اگر كمبود ویتامین D در بدن وجود دارد پیشنهاد این است كه ویتامین D دریافتی با مشا. ره متخصص تغذیه به صورت مكمل دریافت شود. این استاد دانشگاه پیشنهاد كرد: تأمین ویتامین D كافی از راه غذا واقعاً امكان پذیر نیست ویتامین D كه به صورت سنتز پوستی در نتیجه قرار گرفتن در معرض آفتاب ایجاد می شود و منظور ما از آفتاب مستقیم آفتابی است كه بیشتر در تابستان داریم و بدون ابر و شیشه به صورتی كه حداقل ۵ % بدن در معرض آفتاب قرار بگیریم ازاین رو بسیاری از مواقع از راه آفتاب مستقیم بویژه در شهرهای صنعتی امكان تأمین ویتامین D در بدن امكان پذیر نیست و ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد در روز از راه غذا به صورت كافی آن مقدار كه می خواهیم تأمین نمی گردد ازاین رو پیشنهاد این است كه از راه مكمل با مشورت مشاورین و متخصصین تغذیه جبران شود. وی در مورد چگونگی دریافت ویتامین D برای كودكان اضافه كرد: ویتامین D به اشكال مختلف موجود است هم فرم پاستیل وهم مكمل های مانند مكمل های مولتی ویتامین مینرال یا مكمل های تك مینرالی یا تك ویتامینی مثل ویتامین D كه لازم است هنگام مصرف به برچسب و دز آن هم توجه لازم مبذول گردد. میرزای رزاز خاطرنشان كرد: مطالعات نشان داده اند كه دریافت روزانه ویتامین D برای سلامتی و تقویت سیستم ایمنی برای مقابله با بیماری ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحدی به صورت مصرف روزانه تأثیر بیشتری نسبت به دریافت مگا دوزهای ۵۰ هزار واحدی در ماه دارد.