لطفا دست ندهید!

به گزارش آنی غذا ایسنا/مركزی رئیس دانشگاه علوم پزشكی اراك از طریق اندازی پویش نه به دست دادن در زمان شیوع بیماری های حاد تنفسی اطلاع داد.
بر مبنای اعلام دانشگاه علوم پزشكی اراك، سید محمد جمالیان دلیل اصلی راه اندازی این پویش را جلب مشاركت مردم در جهت كاهش بیماری های حاد تنفسی عنوان نمود.
وی با اشاره به اهمیت اصول بهداشت فردی به منظور كاهش بیماری های تنفسی همچون كرونا ویروس، اضافه كرد: گروه های هدف این پویش تمامی مردم هستند و ما توقع داریم حداقل در زمان شیوع بیماری های واگیر بویژه بیماری های حاد تنفسی مانند آنفلوآنزا و هم اكنون كه كرونا ویروس در جامعه جهانی شیوع پیدا كرده است، مردم از دست دادن با یكدیگر و روبوسی كردن بپرهیزند، چون كه این امر می تواند یكی از راهكارهای اساسی زمینه كنترل و جلوگیری از این قبیل بیماری ها باشد.
وی خاطرنشان كرد: در همین راستا پرسنل و مجموعه دانشگاه علوم پزشكی استان مركزی از نخستین كسانی هستند كه به این پویش پیوسته اند و برای جلوگیری از بیماری های تنفسی و كاهش میزان شیوع آن در جامعه تا اطلاع ثانوی از دست دادن و روبوسی كردن خودداری می كنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان مركزی تصریح كرد: درخواست ما از مسئولین و دست اندركاران این است كه با پشتیبانی از این طرح و فرهنگ سازی در جامعه به این كمپین بپیوندند تا گامی مثبت در جهت كاهش ضریب شیوع و جلوگیری از بیماری های واگیر به خصوص بیماری های حاد تنفسی در جامعه و استان برداریم.