با هدف پیشگیری از ویروس كرونا؛ ورود و خروج در پایانه های مرزی عسلویه تنها با تائید تیم قرنطینه ممكنست

به گزارش آنی غذا ایسنا/بوشهر مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ اظهار داشت: باتوجه به اهمیت پیش گیری از مبتلاشدن به ویروس كرونا ورود و خروج از همه پایانه های مرزی دریایی و هوایی عسلویه تنها با تائید تیم قرنطینه دانشگاه علوم پزشكی امكان پذیر شد.
وحید مالكی در جلسه كمیته ارشد شرایط اضطراری منطقه ویژه پارس اظهار داشت: وجود بحران در صنعت همواره جدی تر از سایر بخش های جامعه است، ازاین رو ارتقاء سطح مراقبت های بهداشتی در مبادی ورودی منطقه ویژه پارس نیز یكی از لزوم های حال حاضر برای جلوگیری از مبتلاشدن به كرونا است.
وی با اشاره به هماهنگی مطلوب بین دانشگاه علوم پزشكی و بهداشت و درمان صنعت نفت در استان بوشهر اضافه كرد: بر مبنای دستورالعمل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكی تیم های قرنطینه مرزی وزارت بهداشت همچون گذشته و با شدت و حساسیت بیشتر ورود و خروج از پایانه های مرزی را مورد پایش قرار می دهند.
این مسئول افزود: پایش های صورت گرفته نه تنها برای كارشناسان چینی شاغل در منطقه بلكه تمامی افراد خارجی و ایرانی كه از خارج كشور وارد عسلویه می شوند صورت می گیرد.
مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ عنوان كرد: تابحال پرواز خارجی وارد فرودگاه عسلویه نشده است اما تمهیدات لازم برای استقرار تیم قرنطینه دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در صورت برقراری پروازهای خارجی صورت گرفته است.
مالكی افزود: آموزش نقش اساسی در جلوگیری از مبتلاشدن به بیماری دارد و با عنایت به وجود شركت های مختلف در واحدهای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، آموزش های لازم در كارخانه ها، كارگاه ها، مراكز تجمع، كمپ ها و رستوران های منطقه با حضور كارشناسان بهداشت محیط شبكه بهداشت و HSE منطقه ویژه ارائه می شود.
وی بیان نمود: تجهیزات و وسایل لازم برای جلوگیری از مبتلاشدن به بیماری توسط بهداشت و درمان صنعت نفت بر مبنای آمار در اختیار افراد قرار خواهد گرفت و آموزش های عمومی لازم نیز به نمایندگان واحدهای مختلف منطقه ارائه می شود.
مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ تصریح كرد: دستگاه های متولی حاضر در منطقه ملزم به اعلام تاریخ ورود افراد خارجی به منطقه و اعلام آن به دانشگاه علوم پزشكی استان بوشهر حداقل ۱۰ روز قبل از ورود آنان هستند.
وحید مالكی عنوان كرد: كاركنان خارجی شركت های حاضر در منطقه ویژه بر مبنای دستورالعمل وزارت بهداشت مورد پایش قرار می گیرند.

منبع: