مشاور عالی وزیر بهداشت؛ كمپین تغذیه سالم بر روی ریز مغذی ها متمركز شود

به گزارش آنی غذا مشاور عالی وزیر بهداشت، اظهار داشت: انستیتو تغذیه بعنوان متولی اصلی علمی و تحقیقاتی حوزه تغذیه و غذا در وزارت بهداشت،  حرف اول را می زند.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محمد اسماعیل اكبری، در جمع كارگروه كمپین تغذیه سالم، اضافه كرد: من از پتانسیل موجود در انستیتو مطلعم و میدانم در اینجا توان انجام برنامه های كلان ملی وجود دارد و باید صورت گیرد.
وی اظهار داشت: امیدوارم هر چه سریع تر دبیرخانه این كمپین در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی تشكیل گردد و از تمامی افراد و صاحب نظران این امر برای مشاركت دعوت بعمل آید.
اكبری اشاره كرد: در اولین گام اجرای كمپین تغذیه سالم می توان بعنوان یك مدل و پایلوت، روی بحث ریزمغذی ها تمركز شود برای اینكه در اجرای كمپین بحث عدالت اجتماعی هم باید مد نظر قرارگیرد و ما نمی توانیم تنها به مردم سفارش نماییم كه چه بخورند بلكه باید به مردم هم كمك بكنیم مواد مورد نیاز بدنشان تامین شود.
وی اشاره كرد: برای مثال ما قادر نیستیم همه مردم را در مصرف شیر و لبنیات و غذای دریایی به حدی برسانیم كه ویتامین D مورد نیاز جامعه را تامین نماییم و نیاز به تامین ریز مغذی ها داریم كه از دورترین نقاط كشور تا شهرهای بزرگ در دسترسی مردم باشد.
مشاور عالی وزیر بهداشت، با اشاره به اهمیت اجرای صحیح كمپین تغذیه، اظهار داشت: این تفكر ارزشمندی است و خود این امر ارزش شمرده می شود و اگر این كمپین را ناقص طراحی و اجرا نماییم زحمات ما زیر سوال می رود و ممكنست جوابی كه می خواهیم از اجرای این كمپین نگیریم. لذا، پیشنهاد بنده این است كه از تمامی امكانات موجود چه در سطح وزارتخانه مانند PhC و معاونت بهداشتی، دفتر بهبود تغذیه سازمان غذا و دارو كه دارای توان عظیمی هستند در اجرای این كمپین بهره بگیریم.
وی با اشاره به كمپین های مشابه اجرا شده در سایر كشورها، اشاره كرد: حتما كمپین های بین المللی را مطالعه و آنها را با یكدیگر مقایسه نمائید و چون در ضمن اجرای كمپین خواهید دید چقدر باید دانش و سطح سواد خودرا ارتقا دهید تا درباب یك سلول تا اقتصاد اجتماعی حرف برای گفتن در جامعه داشته باشید. همكاریهای بین بخشی با گروه های دانشگاهی چقدر می تواند راهگشا باشد. همكاریهای علمی در این كمپین به هیچ عنوان نباید دست كم گرفته شود.
اكبری، پیشنهاد كرد در جلسه ای این مساله با وزیر بهداشت باتوجه به تاكید وی به پیشگیری و اهمیت غذا و تغذیه در ارتقا سلامت، مطرح و دستورات و سفارش های وزیر اعمال شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت، با تاكید مجدد بر نیاز به تلاش مضاعف در كشور در حوزه پیش گیری از بیماری ها بر نقش انستیتو تغذیه اشاره نمود و اضافه كرد: مدیریت انستیتو با شتاب بیشتری تمام توان و ظرفیت انستیتو را برای طراحی و اجرای مداخلات همسو با سیاست های وزیر بهداشت به كار گیرد.
در ابتدا این جلسه، میرزای رزاز رئیس انستیتو و دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی به تشریح اهمیت و جایگاه آموزش و ارتقا فرهنگ تغذیه پرداخت و گزارش كاملی از امكانات و توانمندی های انستیتو برای اجرای كمپین تغذیه سالم با همكاری وزارت بهداشت، ارائه داد.

منبع: