بسته اخبار علم و فناوری؛ ویدئو

به گزارش آنی غذا در حالیكه محققان در هلند توانسته اند راهی بیابند تا بدون عملیات خطرآفرینِ مارگیری بتوانند زهر این خزنده را تولید كنند، گروهی دیگر از پژوهشگران در آمریكا راهی یافته اند تا بدون گرفتن نمونه‌ی خون و سوراخ كردن بدن افراد، بتوان سطح قند خون آنها را اندازه گرفت. با تازه ترین بسته اخبار علم و فناوری ایسنا همراه باشید.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: آرام توكلی