به دنبال وجود كیك های آلوده به قرص صورت گرفت؛ بازدید كارشناسان غذا و دارو از كارخانه تولید كیك و كلوچه

به گزارش آنی غذا پیرو موارد شكایتی در مورد برخی كیك های مشكوك، كارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی ایران، از كارخانجات تولید كیك و كلوچه بازدید نمودند.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، پیرو موارد شكایتی واصله پیرامون وجود قرص در انواع كیك، كلوچه و ویفر، كارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی ایران به همراه كارشناسان شبكه بهداشت و درمان شهر قدس، جهت بررسی صحت و سقم موضوع، از كارخانه تولید این محصولات بازدید نمودند. در این بازدید خطوط تولید، انبار مواد اولیه و انبار محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد با عنایت به نظارت مستمر مسئول فنی از خط تولید، وجود دوربین های امنیتی، پیوسته بودن خط تولید، وجود مخلوط كن در ابتدای خط تولید و فرایند حرارتی فرها جهت پخت كیك كه ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد است، در طول فرایند كلی پخت امكان اضافه شدن قرص و بعضاً سالم ماندن قرص در كارخانه تولیدی غیر امكان دارد.