رئیس جدید نظام پزشكی تهران برگزیده شد

آنی غذا: به دنبال برگزاری جلسه هیات مدیره نظام پزشكی تهران بزرگ، رئیس جدید نظام پزشكی این استان برگزیده شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشكی، در جلسه هیات مدیره تهران بزرگ كه بامداد امروز سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ در سالن مرحوم نوربخش سازمان نظام پزشكی برگزار شد، حضار به اتفاق آرا محمدرضا ظفر قندی را به سمت رئیس جدید نظام پزشكی تهران برگزیدند.
گفتنی است دكتر علی اصغر پیوندی حدود یك ماه قبل استعفای خودرا اعلام نموده بود. دكتر ظفرقندی هم اكنون سمت رئیس كلی سازمان نظام پزشكی كشور را نیز بر عهده دارد.

منبع: