احترام وزیر بهداشت به اعتراض نمادین تشكل های دانشجویی

به گزارش آنی غذا نمایندگان برخی از تشكل های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشكی با حضور در ساختمان وزارت بهداشت، در حركتی نمادین اعتراض خویش را به صورت ایستاده اعلام نمودند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر سعید نمكی كه در تالار حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پذیرای این گروه از دانشجویان شد با احترام به حركت نمادین این دانشجویان، ایستاده سخنان نماینده این گروه را شنید و از مدیران حوزه دانشجویی و فرهنگی حاضر در محل خواست تا زمان حضور مدعوین در این مكان، ضمن شنیدن مطالبات آنان، احترام و پذیرایی از ایشان به عمل آید.
به گزارش وبدا، نماینده این تشكل ها در حضور وزیر بهداشت خواهان یك دقیقه سكوت به احترام كشته شدگان حوادث اخیر در كشور شد و بعد از آن از تاخیر و تبعیض در اعطای مجوز تأسیس اتحادیه برای بعضی از تشكل های دانشجویی، دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در امور دانشگاهها و بهره برداری های انتخاباتی برخی افراد و گروهها از دانشگاهها و جنبش دانشجویی گلایه نمود.