وزیر بهداشت به آنی غذا اعلام كرد اتصال بیمارستان ها به شبكه داخلی اینترنت

به گزارش آنی غذا وزیر بهداشت درباره انجام فرآیندهای درمانی در بیمارستان ها با عنایت به قطعی اینترنت اظهار داشت: خوشبختانه سیستم های ما به شبكه داخلی متصل هستند و در بیمارستان ها و مراكز درمانی مشكلی ایجاد نشده است.

دكتر سعید نمكی در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت بیمارستان ها در انجام برخی فرآیندهایشان با عنایت به قطعی اینترنت اظهار داشت: خوشبختانه سیستم های ما به شبكه داخلی متصل هستند و شبكه داخلی مان هم بیمارستان ها و مراكز درمانی را پوشش می دهد. بدین سبب در این زمینه برای بیماران، بیمارستان ها و مراكز درمانی مشكلی ایجاد نشده است.

وزیر بهداشت همین طور درباره میزان خسارت های احتمالی وارد شده به بیمارستان ها و مراكز درمانی به دنبال ناآرامی های اخیر در كشور، اظهار داشت: هنوز آمار كامل و برآورد دقیق از این مساله نداریم و ان شاءالله به محض اینكه آمار دقیق در این زمینه به دست مان برسد، اعلام خواهیم كرد.

منبع: