وزارت بهداشت: داروهای آنفلوآنزا تامین است

به گزارش آنی غذا رئیس مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به فصل سرما و موارد بروز بیماری های در رابطه با فصل بخصوص سرماخوردگی و آنفلوآنزا، تصریح كرد كه هیچگونه كمبودی در زمینه داروهای آنفلوآنزا در كشور وجود ندارد.

دكتر كیانوش جهانپور در گفتگو با ایسنا، درباره وضعیت موجودی داروهای آنفلوآنزا، اظهار داشت: هم اكنون داروهای آنفلوآنزا همچون تامیفلو، به اندازه كافی موجود است و حداقل ۲۶۰ هزار بسته از این داروها طی روزهای اخیر به معاونت بهداشتی تحویل داده شده است.

وی اضافه كرد: در عین حال ۴۰۰ هزار بسته دیگر هم تا ابتدای هفته تامین و تحویل معاونت بهداشتی خواهد شد.

جهانپور تصریح كرد: طبق پیشبینی های انجام شده و بر مبنای روند مصرف این داروها در سال های گذشته، كمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.