شروع به كار ۳۰۰ دفتر خدمات سلامت در كشور تا آخر سال

به گزارش آنی غذا رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت از شروع به كار ۳۰۰ دفتر خدمات سلامت تا آخر سال ۹۸ در كشور اطلاع داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر احمد جنیدی جعفری با بیان این خبر اظهار داشت: هم اكنون ۸۰ دفتر خدمات سلامت در سطح كشور داریم. پارسال آزمون توسعه دفاتر را برگزار كردیم و مصاحبه ها انجام شد و برخی دانشگاه ها در حال صدور احكام فعالیت این دفاتر هستند كه تا آخر سال تعداد این دفاتر به نزدیك ۳۰۰ دفتر خواهد رسید.
وی ادامه داد: در نشست هم اندیشی مدیران سلامت محیط و كار ۶۲ دانشگاه علوم پزشكی كشور كه گاها روسای گروه ها هم همراهشان بودند و در دانشگاه علوم پزشكی ایران برگزار شد، در مورد مطالب حوزه بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و طب كار بحث و تبادل نظر انجام شد. در این نشست به صورت هم اندیشی در هشت گروه تخصصی بحث های لازم صورت گرفت و نتیجه بحث هریك از آنان در سالن همایش به صورت عمومی عرضه شد.
بنابر اعلام وبدا، رئیس مركز سلامت محیط و كاروزارت بهداشت بیان كرد: مباحث در هشت گروه بر مبنای قطبهای دانشگاهی شامل موضوعاتِ دفاتر خدمات سلامت و توسعه آنها در كشور، برون سپاری خدمات بهداشت حرفه ای برای كارگاه های كوچك و معاینات شغلی، كنترل طغیانها و بیماری های منتسب به آب و غذا، بحثهای اجرایی كردن آئین نامه و قانون دخانیات بود. جمع بندی این مباحث، برنامه های آینده مركز سلامت محیط و كار را تبیین خواهد نمود.