در گزارش آنی غذا مطرح شد؛ بیهوده برای مكمل های غذایی خارجی هزینه نكنید

به گزارش آنی غذا نماینده صنعت مكمل سازی در كمیسیون قانونی اداره مكمل های سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: كیفیت مكمل های غذایی تولید داخل، به مراتب قابل اعتمادتر از مشابه خارجی است.
احمد خارزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد كیفیت مكمل های غذایی تولید داخل، اضافه كرد: با عنایت به نظارت های گوناگونی كه از جوانب مختلف سازمان غذا و دارو بر شركت های داروسازی داخلی وجود دارد، به قاطعیت می توان اعلام نمود كه كیفیت مكمل های داخلی، قابل اعتمادتر و قابل اطمینان تر از محصولات خارجی است و مردم نباید بیهوده بودجه خویش را صرف خرید مكمل هایی كنند كه از خارج از كشور تهیه شده یا اینكه به صورت عمده و بالك وارد كشور شده اند. وی افزود: به صورت كلی، با این توانمندی كه در صنایع داخلی وجود دارد، كشور نه به واردات مكمل های غذایی نیاز دارد و نه به واردات این محصولات به صورت بالك و اگر مردم به مكمل های تولید داخل اطمینان كنند، بطور قطع بیشتر سلامت خواهند بود. خارزی با تاكید بر لزوم استمرار محدودیت واردات مكمل های غذایی، تصریح كرد: در سال های گذشته، واردات انواع مكمل های غذایی تحت نامهای مختلف اروپایی، امریكایی، استرالیایی، كانادایی و…، كمر صنعت را خم كرده بود كه خوشبختانه با تمهیدات قانونی سازمان غذاودارو، جلوی این قضیه تاحدود زیادی گرفته شده است. وی ادامه داد: توانمندی شركت های داروسازی داخلی، به اندازه ای است كه بتوانند تا ۹۹ درصد نیاز مردم را تامین كنند و حتی ظرفیت مناسب برای صادرات مكمل های غذایی هم وجود دارد و واردات مكمل های غذایی، ظلم به صنعت كشور است. عضو هیئت مدیره سندیكای تولیدكنندگان مكمل های غذایی، در ارتباط با واردات قرص ها و كپسول های مكمل غذایی به صورت عمده(بالك) و بسته بندی در داخل كشور، خاطرنشان كرد: هرچند كه این كار، برای ترغیب واردكنندگان ترتیب داده شده كه مرحله به مرحله تبدیل به تولید كننده شوند، ولی واقعیت غیرقابل كتمان آن است كه اطمینان به كیفیت و سلامت این محصولات در قیاس با مكمل هایی كه به صورت كامل در داخل كشور تولید می شود، كمتر است. به قول خارزی، بحث های مختلفی همچون تاریخ مصرف و همینطور شرایط نگهداری از قبیل رطوبت، نور و…، در مورد قرص ها و كپسول هایی كه به صورت عمده و بالك جهت بسته بندی در داخل كشور وارد می شود، مطرح است. وی تصریح كرد: واردات محصولاتی كه خودمان می توانیم همتراز استانداردهای جهانی تولید نماییم و به كیفیت آنه بیشتر از محصولات خارجی اعتماد داشته باشیم، یك خطای استراتژیك است كه علاوه بر سلامت مردم، صنعت داخلی و اشتغال و مصرف ارز كشور را هم تحت الشعاع خود قرار می دهد.