تاثیر باكتری های روده بر قند خون

به گزارش آنی غذا متخصصان كانادایی در مطالعات اخیر خود به بررسی تاثیر منفی باكتری های روده بر سطح قند خون پرداختند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، میلیون ها انسان در سراسر جهان از مشكل جدی نوسانات قند خون رنج می برند كه می تواند باعث دیابت شود اما تعدادی از پژوهشگران برای نخستین بار به بررسی این مورد پرداختند كه چگونه میكروبیوم روده بر هورمون سروتونین در دستگاه گوارش تاثیر گذاشته تا بر سطح قند خون اثر منفی داشته باشد.
سروتونین انتقال دهنده عصبی است كه با نام “هورمون شادی” شناخته شده است و به صورت معمول تركیب شیمیایی مثبتی است كه با تنظیم خواب، سلامت و متابولیسم مرتبط می باشد. اما روده ۹۵ درصد از این هورمون را تولید می كند كه با شكل تولید شده آن در مغز مشابه نیست.
محققان كانادایی در بررسی خود به صورت دقیق نشان دادند چگونه باكتری های موجود در روده ی موش ها با سلول های تولید كننده سروتونین ارتباط برقرار كرده تا بر سطح قند خون تاثیر بگذارد.
آنها دریافتند كه میكروبیوم روده از راه سیگنال دهی به سلول های تولید كننده سروتونین، روند متابولیسم را با شدت بیشتری مختل می كند. در این شرایط سطح سروتونین افزایش یافته كه وجود سطح بالایی از این هورمون در خون می تواند باعث بروز اختلالات متابولیك شود.
به گزارش مدیكال اكسپرس، به قول محققان كانادایی اقدام بعدی این است كه مشخص شود كدام باكتری و به چه صورت این اثربخشی را دارد. در این شرایط می توان به رویكردهای جدیدی در تنظیم سطح قند خون در انسان دست پیدا كرد. درصورتیكه بتوان به این شناخت دست پیدا كرد كه كدام باكتری عامل سیگنال دهی به منظور تولید سروتونین در روده است، شیوه های درمانی برای كاهش سطح قند خون عرضه می شود.