ساخت دستگاه مچبند صوتی برای كم شنوایان

به گزارش آنی غذا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید موفق به ساخت و ثبت اختراع دستگاه مچبند صوتی شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر جمشید غفاری بهلولی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید و مخترع دستگاه مچبند صوتی اظهار داشت: این اختراع با تأیید مراجع علمی معتبر كشور برای نخستین بار انجام شده است.
وی ادامه داد: صدا از راه مچ دست به مغز انتقال می یابد و مشكل كم شنوایان را برطرف می كند و دیگر نیازی به سمعك نخواهد بود. نمونه ارتقاء یافته این دستگاه بزودی برای ناشنوایان مطلق رونمایی می شود و نیازی به كاشت حلزون نخواهد بود.
بر مبنای اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، دكتر غفاری خاطرنشان كرد: در حال ثبت اختراع دستگاه دیگری هستم كه نور را از راه پیشانی به مغز می فرستد و كم بینایان و نابینایان از آن بهره مند خواهند شد. این كار نمونه خارجی ندارد.