رئیس سازمان غذا و دارو خطاب به انجمن های پزشكی: سوال های كمبود دارویی را مكتوب به سازمان غذا و دارو بفرستید

به گزارش آنی غذا رئیس سازمان غذا و دارو ضمن پاسخ به برخی اخبار در خصوص كمبود داروهای اعصاب و روان اظهار داشت: از انجمن های تخصصی پزشكی و تمام كسانی كه نسبت به كمبود دارو در كشور سوالی دارند، تقاضا می كنم تا آنرا مكتوب به ما تحویل دهند و سازمان غذا و دارو پاسخگوی سوالات است.
دكتر محمدرضا شانه ساز در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص كمبود داروی اعصاب و روان در كشور اظهار داشت: نامه ای در ایام گذشته به سازمان غذا و دارو فرستاده شده بود كه به امضای برخی افراد رسیده بود و در آن به كمبود داروهای اعصاب و روان اشاره شده بود. سازمان غذا و دارو هم طی نامه ای مكتوب پاسخ این افراد را داد.
وی ادامه داد: ما در پاسخ مكتوب مان به این نامه، به صورت مشخص اطلاع دادیم كه بعضی از اقلام دارویی كه به كمبود آن اشاره شده بود هم اكنون در كدام شركت های پخش وجود دارد.
شانه ساز به مباحثی در خصوص كمبود داروهای «لیتیوم» و «فلوكستین» اشاره نمود و اظهار داشت: داروی «لیتیوم» از آن جهت كه ماده اولیه آن دارای كاربرد چندگانه است، با كمبود مواجه بود كه خوشبختانه هم اكنون ماده اولیه آن به وفور وارد شده است. داروی «فلوكستین» هم بیشتر از سه هفته است كه به شركت های پخش تحویل داده شده است و دیگر در تامین این دارو مشكلی نداریم.
او در آخر تصریح كرد: از انجمن های پزشكی و تمام كسانی كه نسبت به كمبود دارو در كشور سوالی دارند تقاضا می كنم تا آنرا مكتوب به ما تحویل دهند، سازمان غذا و دارو پاسخگوی این افراد است.