معاون وزیر بهداشت تاكید كرد؛ سیاست وزارت بهداشت تجویز شیر خشك است

آنی غذا: معاون وزیر بهداشت، با تاكید بر ترویج تغذیه كودكان با شیر مادر، اظهار داشت: سیاست وزارت بهداشت، تجویز شیر خشك است.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، علیرضا رئیسی، درباب سامانه مصورسازی اطلاعاتی جمعیتی سلامت و بیماری در ایران، بیان كرد: یكی از اصول تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات دقیق است و چون كشور ما، كشوری بسیار پهناور با اقلیم های متنوع بوده و بیشتر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت با رفتارها و عادات متفاوت دارد، اساسا نمی توان در حوزه سلامت و مباحث مربوط به بیماری ها، برای این جمعیت ۸۰ میلیون نفری، یك نسخه واحد پیچید، به همین دلیل، با راه اندازی سامانه مصورسازی اطلاعات جمعیتی سلامت و بیماری ها در ایران، عوامل خطر مبتلاشدن به بیماری ها در سراسر كشور به صورت منطقه ای و بومی احصا شده و به دانشگاه های علوم پزشكی ماموریت داده شده كه بر طبق عوامل خطر شناسایی شده در هر منطقه ای، برنامه ریزی متناسب با هر بیماری را در هر منطقه و هر شهرستان در سطوح شهری و روستایی، انجام دهند.

وی با اشاره به اینكه راه اندازی سامانه مصورسازی اطلاعاتی جمعیتی سلامت و بیماری در ایران، گامی باارزش شمرده می شود، اشاره كرد: این اقدام مورد تایید كشورهای دنیا بوده و تمامی كشورها درصدد هستند تا چنین سیستمی را راه اندازی كنند، درحالیكه خیلی از كشورها هنوز نتوانسته اند به این هدف برسند، اما در كشور ما، از سالها قبل، اطلاعات بیماری ها بطور دقیق ثبت شده است و جمع آوری اطلاعات، منجر شده تا راه اندازی چنین سامانه ای میسر شود.

رئیسی بیان كرد: در این سامانه اطلاعات بیشتر از ۱۴۴ بیماری بارگذاری شده و قابل دسترسی است و چون سامانه، دارای زیرساخت های مناسبی است، اطلاعات تمامی بیماری ها قابل بارگذاری و دسترسی خواهد بود.

وی درباب اولویت بندی بیماری ها، اظهار داشت: برای ساماندهی اطلاعات بیماری ها، اولویت اول را به بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی، اختصاص دادیم؛ اولویت های بعدی به ترتیت به سرطان ها، حوادث ترافیكی و بیماری های تنفسی و پوستی اختصاص دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اشاره كرد: خوشبختانه در كشور ما، سطح سواد سلامت مردم رو به افزایش است. نمونه بارز و درخشان آن، مشاركت مردم در بسیج ملی كنترل فشارخون است. بر طبق برآوردهای ما، شركت ۲۰ میلیون نفر در این كمپین، پیش بینی شده بود، اما با مشاركت فعال مردم، فشارخون ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این كمپین به ثبت رسید كه این مساله نشان دهنده آن است كه آگاهی رسانی به مردم و باخبر شدن آنها از وضعیت سلامتی شان، در كنترل و پیشگیری بیماری ها موثر است.

وی با اشاره به روز جهانی تغذیه با شیر مادر، عنوان كرد: در سفارش های دینی و سنتی ما، بر تغذیه با شیر مادر، تاكید بسیاری شده است. شیر مادر نه تنها یك غذا، بلكه یك دارو برای كودك شمرده می شود. چونكه با توانمند كردن سیستم ایمنی كودك، از مبتلاشدن به خیلی از بیماری ها پیشگیری می شود. برخی بیماری ها، همچون بیماری های تنفسی، حساسیت ها و آلرژی ها، دیابت و چاقی همچون بیماری های قابل پیشگیری با شیر مادر است.

رئیسی با اشاره به اینكه شیر مادر، یكی از كامل ترین غذاهای شناخته شده برای نوزاد است، تصریح كرد: در كشور ما، از سالها قبل در مورد ترویج تغذیه با شیر مادر فعالیت شده و در تمامی مراكز بهداشتی و درمانی در این مورد آموزش های لازم به مادران داده می شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اشاره كرد: در مورد استفاده از شیرخشك، سیاستگذاری ما توزیع شیرخشك نیست، بلكه سیاست ما، تجویز شیرخشك است، یعنی شیرخشك همانند دارو، برای نوزادانی كه گرفتار بیماری های خاص بوده یا مادرانی كه در شیر دادن به كودك گرفتار مشكل هستند، تجویز شود.

وی اظهار داشت: تغذیه با شیر مادر نسبت به سالهای گذشته، رشد ۱۴ درصدی داشته است و امیدواریم با اطلاع رسانی بیشتر توسط رسانه ها و كارشناسان بهداشت، این رشد با شیب بیشتری افزایش پیدا كند.

منبع: