در جلسه هماهنگی شورای عالی سلامت؛ پیش نویس چهار سند امنیت غذایی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش آنی غذا جلسه هماهنگی به منظور برگزاری شانزدهمین نشست شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در دفتر معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزار گردید و پیش نویس چهار سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در جلسه هماهنگی به منظور برگزاری شانزدهمین نشست شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با تاكید بر جایگاه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در حل مشكلات سلامت كشور، اظهار داشت: با عنایت به مخاطرات منطقه، همچون مشكلاتی كه در كشورهای همسایه به دلیل بیماری های واگیردار برای سلامتی جامعه ایران بالقوه وجود دارد، جایگاه این شورا در مواجهه با این مشكلات بسیار مهم می باشد. وی ادامه داد: اجرای سند ملی كنترل بیماری های غیر واگیر NCD، كنترل ریسك فاكتورها، كاهش مصرف نمك، كنترل غذاهای فرآوری شده، همگی مواردی هستند كه شورا در سیاستگذاری و ابلاغ آنها به دستگاه ها نقش اساسی دارد. در ادامه این جلسه، پیش نویس چهار سند امنیت غذایی، سند اختصاصی غذایی برای هفت استان، سلامت روان و سند NCD مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شورایعالی سلامت و امنیت غذایی متشكل از اعضای همه دستگاه های در رابطه با سلامت است كه ۶ وزیر در آن حضور دارند و ریاست آن با رئیس جمهور و دبیر آن وزیر بهداشت است.