محققان ژاپنی می گویند؛ آب گوجه فرنگی ریسك بیماری های قلبی را می كاهد

آنی غذا: پژوهشگران دریافتند نوشیدن آب گوجه فرنگی بدون نمك می تواند میزان فشارخون و كلسترول را در افراد در معرض ریسك بالا بیماری قلبی-عروقی كم كند.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، در این مطالعه پژوهشگران دانشگاه توكیو ژاپن حدود ۵۰۰ شركت كننده را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند ۹۴ نفر از افرادی كه آب گوجه فرنگی بدون نمك مصرف كرده بودند شاهد كاهش قابل توجه میزان فشارخون شان بودند. آنها مشاهد كردند پس از مصرف اب گوجه فرنگی، فشارخون سیستولیك (عدد بالا) از ۱۴۱.۲ به ۱۳.۷ و فشارخون دیاستولیك (عدد پایینی) از ۸۳.۳ به ۸۰.۹ كم شد. همین طور نتایج نشان داد میزان كلسترول بد LDL در ۱۲۵ شركت كننده از میانگین ۱۵۵ به ۱۴۹٫۹ mg/dL كم شد. بگفته پژوهشگران، این تاثیرات سودمند در میان زنان و مردان و برای گروه های سنی مختلف یكسان بود.

منبع: