نتایج تحقیقات نشان می دهد؛ مصرف زیاد گوشت قرمز می تواند خطر مرگ را افزایش دهد

به گزارش آنی غذا محققان اخطار می دهند افزایش مصرف گوشت قرمز، به خصوص گوشت قرمز فرآوری شده، با ریسك بالای مرگ مرتبط می باشد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، تحقیقات نشان می دهد جایگزین كردن گوشت قرمز با سایر منابع پروتئینی نظیر تخم مرغ، ماهی، غلات كامل و سبزیجات، به مرور زمان به عمر طولانی تر كمك می نماید. در این مطالعه، تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد به بررسی رابطه بین تغییر در مصرف گوشت قرمز در طول یك دوره ۸ ساله و نرخ مرگ و میر در طول ۸ سال بعد پرداختند. شروع مطالعه از سال ۱۹۸۶ تا آخر ۲۰۱۰ بود. هر ۴ سال یكبار، شركت كنندگان پرسشنامه ای را در مورد میانگین میزان مصرف برخی غذاهای عنوان شده در پرسشنامه تكمیل می كردند. محققان دریافتند افزایش میزان مصرفی گوشت قرمز تا ۳.۵ وعده در هفته یا بیشتر در طول دوره ۸ سال اول با افزایش ۱۰ درصدی ریسك مرگ در ۸ سال بعد مرتبط بود. در مجموع، كاهش مصرف گوشت قرمز و افزایش مصرف غلات كامل، سبزیجات یا سایر خوراكی های پروتئینی نظیر گوشت مرغ بدون پوست، تخم مرغ و ماهی، با خطر كمتر مرگ در میان زنان و مردان مرتبط بود.