در دانشگاه علوم پزشكی گلستان صورت گرفت شروع به كار كنگره بین المللی تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

آنی غذا: كنگره بین المللی ˮتازه های سرطان های شایع دستگاه گوارشˮ از امروز به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشكی گلستان در گرگان شروع به كار كرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دبیر اجرایی این كنگره در جمع خبرنگاران با اشاره به شركت بیشتر از ۲۵۰ نفر در كنگره، اظهار نمود: در این كنگره بیشتر از ۱۵ نفر از افراد برجسته در زمینه تحقیقات سرطان های دستگاه گوارش از ۴ كشور دنیا حضور دارند.
دكتر محمد نعیمی با اشاره به نمایش ۴۰ نفر از اندیشمندان سراسر كشور در این كنگره، اظهار داشت: در این سه روز یافته های جدید مربوط به كنترل سرطان های دستگاه گوارش شامل سرطان معده، مری و روده بزرگ نمایش خواهد شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

ایشان سپس با اشاره به اینكه سرطان دستگاه های گوارش از سرطان های شایع در استان گلستان است، اشاره كرد: در سال های اخیر با بهبود وضعیت زندگی مردم، خوشبختانه بروز سرطان مری در این منطقه نسبت به ۴۰-۵۰ سال گذشته، حدود دو سوم كاهش پیدا كرده است.

نعیمی بیان كرد: با اصلاح نوع رژیم تغذیه و نگهداری مواد غذایی و عادات زندگی می توان خیلی از سرطان های دستگاه گوارش را كنترل كرد.

دبیر اجرایی كنگره اشاره كرد: اگر آموزش های كافی به مردم و نمایش دهندگان خدمات پزشكی داده شود، در خیلی از موارد با تشخیص زودرس علایم آگهی دهنده در نزد بیمار می توان سرطان را كاملاً درمان كرد.

منبع: