گامی اساسی برای صادرات داروی ایرانی

به گزارش آنی غذا ایران بعنوان نخستین عضو شورای بین المللی یكسان سازی الزامات فنی ثبت فراورده های دارویی انسانی (ICH ) در منطقه پذیرفته شد، الحاق به این سازمان راه را برای صادرات دارو به دیگر كشورها تسهیل میكند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، شورای بین المللی یكسان سازی الزامات فنی ثبت فرآورده های دارویی انسانی(ICH )، با هدف یكسان سازی استانداردهای مربوط به كیفیت، اثربخشی، ایمنی و دیگر موارد در رابطه با ثبت داروها در سراسر جهان فعالیت می كند.
این نهاد از سال ۱۹۹۰ میلادی فعالیت خویش را شروع كرده است و هم اكنون دارای ۱۶ عضو دائم و ۲۸ عضو ناظر از بین كشورهای مختلف است. الحاق به ICH و اعمال استانداردهای آن در فرآیندهای مختلف ثبت دارو، چه در بخش های نظارتی و چه در صنایع دارویی، سبب ارتقاء كیفیت داروهای تولیدی در كشور شده و بخصوص راه را برای صادرات دارو به دیگر كشورها تسهیل می كند.
همینطور الحاق به ICH سبب تعامل موثرتر با دیگر نهادها و سازمان های نظارتی در سطح بین المللی می گردد.
الحاق به ICH یكی از برنامه های مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی(اداره كل دارو) است كه بر مبنای پیش بینی های انجام شده حوزه دارویی ایران باید تا سال ۱۴۰۰ به عضویت این نهاد در آید. بدین منظور و به دنبال برنامه ریزی ها و فعالیت های انجام شده از سال ۹۵ كمیته الحاق به این مجمع در دستور كار قرار گرفته و در اوایل سال ۹۷ در اداره كل دارو تشكیل شد.
به صورت همزمان با تشكیل كمیته ICH در سازمان غذا و دارو، تكمیل فرم های عضویت و ارتباط با دبیرخانه بسیج از جانب فوكال پوینت برنامه (دكتر محمود آل بویه) انجام و مورد پیگیری قرار|گرفت و نمایندگان سازمان غذا و دارو به جلسه مجمع سالانه كه در نوامبر ۲۰۱۸ در كشور آمریكا به منظور بررسی درخواست عضویت ایران برگزار شد، دعوت شدند.
باآنكه امكان حضور نمایندگان این كمیته در جلسه مجمع ICH تولید نشد، اما درخواست عضویت ایران بعنوان عضو ناظر در جلسه مجمع ICH مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، بدون شك پذیرش ایران بعنوان عضو ناظر ICH آغاز فعالیت های جدید درون بخشی و برون بخشی در حوزه دارویی كشور است و حمایت نهادهای دولتی، مجلس شورای اسلامی، شركت ها، تولیدكنندگان دارو، انجمن های مرتبط و…تضمین كننده موفقیت این برنامه مهم خواهند بود.