ویدئو، گرمخانه ی امید، كورسوی امید كارتن خواب ها

به گزارش آنی غذا گرمخانه‌ی «امید» در اصفهان كه ظرفیت گنجایش ۱۰۰ نفر كارتن خواب را دارد، اما با اجرای برخی طرح های شهرداری كه در جهت پاكسازی شهر است، تا ۲۲۰ نفر را هم تحت پوشش قرار می دهد. در این گرمخانه خدماتی همچون توزیع لباس و غذا، درمان اعتیاد و خدمات پزشكی ضروری عرضه می گردد و تنها انجمن كارتن خوابی خصوصی اصفهان است. گردانندگان این مجموعه می گویند هیچگونه امكاناتی از دولت دریافت نكرده اند و این امر سبب شده كه با مشكلات جدی در اداره گرمخانه مواجه شوند.
تصویربردار: عماد نعمتی / تدوینگر: عماد نعمتی، جواد علیزاده / خبرنگار: پرستو حسنی