پیام معاون وزیر بهداشت به مناسبت روز خبرنگار

آنی غذا: معاون اجتماعی وزیر بهداشت در پیامی ضمن تبریك روز خبرنگار، بر نقش خبرنگاران در گوشزد كردن نقاط ضعف، كمبودها و كاستی ها و هم رسانی نقاط قوت و دستاوردهای حوزه سلامت، تاكید نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، در متن پیام دكتر سید محمدهادی ایازی آمده است:

«سوگند به قلم و آن چه می نگارد
خبرنگاران، عاملان شفافیت و نگهبانان حقوق مردم و ساختارهای درست و مردم سالارند. هر جامعه ای كه جایگاه این قشر فرهیخته را پاس بدارد، پیماینده مراتب بهبود و مدارج پیشرفت خواهد بود؛ چون كه رسانه های گروهی مانع از بروز فساد در سطوح گوناگون بخصوص كلان و در نتیجه بروز بی اعتمادی میان مردم و دولت ها می شوند. خبرنگاران دیده بانان جامعه و آیینه گردانان شرایط آن هستند و از این راه به عملكرد بهینه سیستم ها و ارتقای ساختارها یاری می رسانند.
بدون شك، سلامت اجتماعی، عدالت در سلامت و اجتماعی شدن آن كه از هدف ها و رویكردهای كلان وزارت بهداشت در این دوره است، بدون یاری، دیدبانی و پایش پیگیر آن از جانب اهالی رسانه، به نتیجه شایسته در زمان پیش بینی شده نخواهد رسید. خبرنگاران با گوشزد كردن نقاط ضعف، كمبودها و كاستی ها و هم رسانی نقاط قوت و دستاوردهای حوزه سلامت، بیش از خیلی از افراد و چیزها، در بهبود عملكرد و پیشرفت آن، بازیگر و یاریگر خواهند بود.
خجسته روز خبرنگار را به همه رهروان راستین این راه، شادباش می گویم و پیروزی و بهروزی یكایك این بزرگوران را از خداوند لوح و قلم خواستارم.»