بهفر تاكید كرد؛ کنترل شرایط بهداشتی انبارهای مواد غذایی و آشامیدنی

به گزارش آنی غذا، سرپرست اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: انبارهای مواد غذایی و آشامیدنی بصورت مستمر ارزیابی و شرایط بهداشتی انبارش در این مراکز کنترل و رتبه بندی می شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به این که وفق قانون موارد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی، نظارت بر مراکز نگهداری و سردخانه ها مشمول گرفتن مجوزهای بهداشتی است، اظهار داشت: اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با هدف کنترل شرایط بهداشتی در مراکز نگهداری مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی، بعد از بازبینی حداقل ضوابط فنی بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و بهداشتی در ۱۳۹۳، بصورت مستمر مبادرت به ارزیابی شرایط بهداشتی انبارش در مراکز مذکور و رتبه بندی آنها می کند. وی ادامه داد: در صورت عدم رعایت شرایط قابل قبول سازمان غذا و دارو در انبارهای مواد خوراکی و یا آشامیدنی مطابق با قانون برخورد خواهد شد. بگفته بهفر، نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی در انبارها و مراکز نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی بمنظور کنترل و حفظ سلامت محصولات و در پی آن سلامت جامعه لازم است و بخش مهمی از زنجیره تامین غذا شمرده می شود.

منبع: