تغییر رنگ چشم؛ از عملی درمانی تا خطر كوری چه کسانی می توانند رنگ چشم شان را عوض کنند؟

آنی غذا: امروز بازار اعمال زیبایی در جنبه های مختلف داغ شده و این در حالی است که تعدادی از این اعمال می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای متقاضیان به همراه داشته باشد؛ «تغییر رنگ چشم» همچون اعمال زیبایی پرمخاطره است که با تبلیغات وسیعی هم در فضای مجازی همراه است؛ این در حالیست که متخصصان تاکید دارند غیر از افرادی که عنبیه آنها بطور کامل ایجاد نشده و این عمل برای شان جنبه درمانی دارد، به هیچ وجه برای سایرین سفارش نمی گردد.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، هستند افرادی که برای تجربه رنگ چشمی متفاوت، در شرایط مختلف از لنزهای رنگی استفاده می نمایند که تا حدودی هم نگهداری و استفاده از آن شرایط ویژه ای دارد و نگهداری لنز در چشم هم از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. از سوی دیگر هم امروزه بازار اعمال زیبایی در جنبه های مختلف داغ شده و این در شرایطیست که بعضی از این اعمال می تواند خطراتی را برای متقاضیان به دنبال داشته باشد که همچون آنها اعمال در ارتباط با تغییر رنگ چشم است.

هرچند همواره تاکید می شود هر عمل زیبایی امکان دارد مخاطراتی را هم برای متقاضی به دنبال داشته باشد اما تبلیغات بی حد و مرز در فضای مجازی در ترغیب کردن افراد برای تغییر چهره و ظاهر، بی تأثیر نیست؛ تبلیغات اغراق آمیز تغییر رنگ چشم هم همچون این اغواگری ها و سوءاستفاده از ذائقه و اعتماد مخاطب است.

هرچند به قول متخصصین، این جراحی برای افرادی که عنبیه چشم آنها به هر علتی رنگ ندارد و تابش نور برایشان اذیت کننده است، جنبه درمانی دارد، اما تاکید می شود که با عنایت به عوارض آن، افرادی که صرفاً هدف زیبایی جویی دارند، بهتر است برای حفظ سلامت خود به سمت این اعمال نروند.
عوارض خطرناک جراحی زیبایی تغییر رنگ چشم

دکتر هرمز شمس – متخصص چشم پزشکی و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با ایسنا، با اخطار نسبت به تبلیغات شبکه های مجازی در رابطه با تغییر رنگ چشم بخصوص از جانب غیرمتخصصان، اظهار داشت: نکته مهم و قابل توجه آن است که این عمل به صورت قرار دادن لنز ثابت روی قرنیه چشم صورت می گیرد که به هیچ وجه عملی ساده و بی خطر نیست و از سویی هم به علت برخورد این لنزها با عنبیه می تواند باعث آب مروارید و تورم در چشم شود.

خطر کوری با قرار گرفتن لایه اضافی روی عنبیه چشم

وی در رابطه با عوارض عمل تغییر رنگ چشم به ایسنا اضافه کرد: این لنزها یک لایه اضافی است که به چشم ها وارد می شود و با عنبیه چشم که یک لایه شفاف است و سلول های آن آندوتلیال و بسیار حساس هستند، برخورد دارد و می تواند آنها را از بین ببرد و دیگر هم تولید نشوند. در این صورت این خطر وجود دارد که این لنزها باعث کدورت قرنیه چشم و کوری شوند و در چنین شرایطی تنها راه چاره پیوند قرنیه است.

این استاد دانشگاه افزود: این عمل ها همینطور به زاویه و درون چشم که مابین عنبیه و قرنیه است، فشار وارد می نماید و می تواند باعث آب سیاه شود. همینطور این عمل می تواند به علت تماس با عدسی چشم باعث بروز آب مروارید شود؛ به صورت کلی این عمل اگر جنبه درمانی نداشته باشد و به غیر از افرادی که عنبیه آنها به صورت کامل به وجود نیامده، به هیچ وجه برای سایرین سفارش نمی شود.
تغییر رنگ چشم، چه زمانی جنبه درمانی دارد؟
این متخصص چشم پزشکی و استاد دانشگاه تهران در رابطه با جنبه های درمانی اعمال در رابطه با تغییر رنگ چشم به ایسنا اظهار داشت: بعضی از افراد عنبیه چشم بسیار شفافی دارند که بازتاب نور آنها را اذیت کرده و بینایی شان را تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو میتوان برای بهبود شرایط آنها یک عنبیه مصنوعی رنگی فراهم نمود تا اذیت نشوند و در این صورت این عمل جنبه درمانی دارد اما این جراحی برای یک فرد سالم ریسک بالایی دارد و این در حالیست که برخی افراد متاثر از تبلیغاتی که در شبکه های مجازی صورت می گیرد، به انجام این عمل اصرار دارند.

وی در انتها باردیگر سفارش کرد: با عنایت به پرریسک بودن این عمل، اگر افراد مشکل قرنیه ندارند و این عمل برای آنها جنبه درمانی ندارد، مبادرت به این کار نکنند. مهم ترین نعمتی که هر انسان دارد سلامتی است و چه بهتر که اقداماتی در جهت به دست آوردن سلامتی بیشتر انجام دهیم نه کارهایی که این مهم را گرفتار مخاطره می کنند.

منبع: