کدام مواد شیمیایی خانگی سلامت مغز را هدف قرار می دهند؟

آنی غذا: خراسان رضوی پژوهشگران خطرات ناشی از استفاده از مواد شیمیایی رایج خانگی را بر سلامت مغز هشدار دادند.
به نقل از ساینس، نتایج تحقیق فعلی نشان میدهد که چگونه مواد شیمیایی موجود در اقلام مورد استفاده روزمره، از مبلمان گرفته تا محصولات مراقبت شخصی، می توانند با شرایط عصبی مانند مولتیپل اسکلروزیس و اختلالات طیف اوتیسم ارتباط داشته باشد.
آیا تعدادی از مواد شیمیایی بر سلامت مغز تاثیر دارند؟
گروه پژوهش به رهبری محقق ارشد آن، پل تزار، مکانیسم های زمینه ای بیماریهای عصبی را بررسی کردند. با آشکارسازی عامل خطر که قبلا شناسایی نشده بود، تعدادی از مواد شیمیایی اثرات مضری بر روی الیگودندروسیت ها دارند؛ الیگودندروسیت ها سلول های تخصصی هستند که برای صیانت از سلول های عصبی حیاتی محسوب می شوند.
تزار، دکتر دونالد و روث وبر گودمن، پروفسور درمان های نوآورانه و مدیر موسسه علوم گلیال در دانشکده پزشکی، تاکید کردند: «از دست دادن الیگودندروسیت ها زمینه ساز مولتیپل اسکلروزیس و سایر بیماریهای عصبی است».
حالا نشان می دهیم که مواد شیمیایی خاص در محصولات مصرفی می تواند بطور مستقیم به الیگودندروسیت ها لطمه برساند که نشان دهنده عامل خطر ناشناخته قبلی برای بیماریهای عصبی است.
مضرترین مواد شیمیایی مورد استفاده روزانه کدامند؟
این پژوهش بر روی بیش از ۱۸۰۰ ماده شیمیایی که بطور معمول انسان با آنها مواجه می شود، متمرکز بود و ۲ دسته، بازدارنده های شعله ارگانوفسفره و ترکیبات آمونیوم چهارتایی را خصوصاً مضر معرفی نمود.
ترکیبات آمونیوم چهارتایی، همه جا و در محصولات مراقبت شخصی و ضدعفونی کننده یافت می شوند و بازدارنده های شعله فسفات ارگانیک، در وسایل الکترونیکی و مبلمان رایج هستند و بر الیگودندروسیت ها تاثیر می گذارند.
محقق ارشد این پژوهش، ارین کوهن، دانشجوی فارغ التحصیل برنامه آموزشی دانشمندان پزشکی، اظهار داشت: درک قرار گرفتن انسان در معرض این مواد شیمیایی ممکنست به توضیح حلقه گمشده در چگونگی ایجاد تعدادی از بیماریهای عصبی کمک نماید.
گروه پژوهش اثرات مخرب این مواد شیمیایی را بر روی الیگودندروسیت ها در مغز درحال رشد موش ها نشان داد و حتی قرار گرفتن در معرض نتایج عصبی نامطلوب در کودکان را در رابطه با آن کرد.
بین مواد شیمیایی و سلامت عصبی ارتباط وجود دارد؟
نتایج این پژوهش نشان میدهد که با گسترش استفاده از ضدعفونی کننده ها و محصولات مراقبت شخصی از زمان همه گیری کووید-۱۹، حالا ارتباط بین این مواد شیمیایی و سلامت عصبی نیاز به بررسی بیشتر دارد.
تزار اشاره کرد: «یافته های ما نشان میدهد که بررسی جامع تر تاثیرات این مواد شیمیایی خانگی رایج بر سلامت مغز لازم است.»
نتایج این تحقیق در نشریه Nature Neuroscience انتشار یافته است.

منبع: