دستگاه آگهی پوشش كودكان

به گزارش آنی غذا این روزها دستگاه های هوشمند مختلفی در بازار وجود دارد كه به نظارت از كودك می پردازند كه بعضی از آنها نسبت به دستگاه های دیگر بهتر هستند. به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، شركت "Cubo AI" یك دستگاه نظارت بر كودكان ساخته كه

Read More