بهفر خبر داد؛ نظارت بر رعایت مقررات ایمنی صادرات مواد غذایی

به گزارش آنی غذا، مدیرکل امور فراورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و تسریع در صدور گواهی بهداشت صادرات مواد غذایی اطلاع داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، عبدالعظیم بهفر اظهار داشت: در اجرای طرح ملی شیر مدارس، واحدهای برتر تولید کننده محصولات لبنی را به کمیته ملی شیر مدارس معرفی و به صورت ویژه تحت کنترل و نظارت دارد. وی اظهار نمود: با عنایت به توسعه و افزایش صادرات مواد غذایی به کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس و آسیای دور، نظارت بر رعایت مقررات ایمنی مطابق با کشورهای مقصد و تسریع در صدور گواهی بهداشت صادرات مواد غذایی در دستور کار معاونت های غذا و دارو سراسر کشور قرار دارد. بهفر اضافه کرد: در تداوم اجرای برنامه عملیاتی توسعه نظام مدیریت ایمنی غذا در واحدهای تولیدی، از سال ۱۳۹۰ ارزیابی سالیانه الزامات و برنامه های پیش نیازی برای برقراری محیط بهداشتی و قابل قبول تولید غذای سالم و همینطور ممیزی تصدیق نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی مستقر در واحدهای تولیدی تحت نظارت با استفاده از توان افراد خبره، متخصص و کارآمد معاونت های غذا و دارو در سرتاسر کشور در حال انجام می باشد.

منبع: