مطلق عنوان كرد؛ تامین پروتئین و کالری مورد نیاز برای گروههای کم درآمد

آنی غذا: رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، به تشریح مهم ترین اولویت های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی امسال پرداخت.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محمد اسماعیل مطلق، به جلسه هجدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اشاره نمود و اظهار داشت: بمنظور همگرایی و هماهنگی بین دستگاه های اجرائی ذیربط برای تامین امنیت غذایی مردم این جلسه تشکیل شد و رییس جمهور به وظایفی که اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ذیل سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه دارند، تاکید نمود. ایشان سپس با اشاره به دستور رییس جمهور، گفت: جهاد کشاورزی در راستای تولید و تامین غذا و وزارت بهداشت در راستای کنترل و نظارت بر سلامت غذا از مزرعه تا سفره باید به وظایف خود عمل کنند و گزارش اقدامات خودرا ظرف مدت ۳ ماه به شورای عالی عرضه کنند. همین طور وزارت رفاه هم برای بهبود دسترسی اقشار کم درآمد به سبد غذایی مطلوب باید برنامه های سال جاری خودرا اعلام نماید و دبیرخانه شورای عالی نیز موظف است گزارش پایش اقدامات در دستگاه های اجرائی عضو شورای عالی را به دفتر رییس جمهور گزارش دهد. مطلق اضافه کرد: باتوجه به بیانات رییس جمهور، هیچ نوع کوتاهی در عرصه غذا و دارو قابل چشم پوشی نیست و لازم است سوداگرانی که به خاطر سودجویی با جان مردم بازی می کنند، طبق قانون پیگیری و مجازات شوند. ایشان سپس با اشاره به صحبت های رییس جمهور درباب وظایف وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه را مسئول تولید مواد غذایی دانسته و بر نقش وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان پشتیبانی از تولید کننده و مصرف کننده، در تنظیم تولید و تامین مواد غذایی، مدیریت قیمت و جلوگیری از هر گونه ظلم در حق تولیدکننده و مصرف کننده تاکید نمود. مطلق به اهمیت تهیه پیوست عدالت برای فرآیندهای تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از مهم ترین درخواست های رییس جمهور از دست اندرکاران نظام غذا اشاره نمود و تامین پروتئین و کالری مورد نیاز برای گروههای کم درآمد را از مهم ترین برنامه های اولویت دار برشمرد که باید دستگاه های مرتبط سریعاً دراین زمینه به اقدامات لازم را انجام دهند. رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ادامه همین طور با اشاره به توضیحات رییس جمهور در این نشست درباب نقش و وظایف دستگاه های مختلف برای اجرای سند دانش بنیان امنیت غذایی، گفت: باتوجه به رهنمودهای رییس جمهور، امنیت غذایی با اهمیت ترین اولویت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال ۱۴۰۳ بوده و لازم است هر یک از دستگاهها برمبنای رهنمودهای ابلاغی جلسه هجدهم و در امتداد اجرای سند، برنامه عملیاتی خود امسال و شاخص ها عملکردی متناسب با برنامه را به دبیرخانه اعلام نمایند. مطلق بیان داشت: باتوجه به تاکید رییس جمهور در حوزه رعایت فاکتورهای امنیت غذایی و ارتقای کیفیت محصولات غذایی تولید شده در کشور به عنوان یکی از مؤلفه های مهم اقتدار منطقه ای و جهانی، لازم است برنامه های جهادکشاورزی در حوزه خودکفایی محصولات اساسی با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و ثبات و پایداری نظام غذا امسال با قوت هر چه بیشتر دنبال شود. وی به نقش دستگاه های پشتیبان مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امورخارجه در حوزه سیاست های ارزی و تامین ارز لازم برای اجرای برنامه های در رابطه با امنیت غذایی در تمامی بخش ها اشاره کرده و درخواست نمود طبق رهنمودهای رییس جمهور اقدامات لازم در این خصوص پیگیری شود. رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ضمن اعلام آمادگی دبیرخانه شورا برای برگزاری مستمر جلسات، از تمامی دستگاه های ذی نقش خصوصاً اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درخواست نمود موضوعات مهم در رابطه با سلامت عموم جامعه و امنیت غذایی را که میان دستگاهی بوده و قابلیت طرح در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را دارد خصوصاً موضوعات در رابطه با اجرای سند دانش بنیان امنیت غذایی را در هماهنگی با گروههای مرتبط در دبیرخانه برای طرح در شورا آماده نمایند.

منبع: