مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام كرد سود ۱۲ درصدی شستا از صنعت دارویی کشور

به گزارش آنی غذا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اظهار داشت: برای توسعه بنگاه داری و ارتقای تعالی سازمانی باید خلاقیت، نوآوری و مدیرت چابک و تقویت استعداد کارکنان، بهبود فرآیندها و تمام شاخص ها را در دستور کار قرار دهیم و بحث دانش بنیان کردن را در سیستم جاری و ساری نماییم.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، عارف نوروزی در همایش بنگاه های اقتصادی برتر و بهره ور زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلان اینکه بحث تعالی سازمانی در مجموعه ای خصوصاً مجموعه اقتصادی باید ساختارمند شود، اظهار داشت: حالا صحبت از تعالی سازمانی است، اما باید دید جای آن در ساختارهای سازمانی بنگاه ها کجاست و آیا متولی دارد؟ این متولی برای فرهنگی کردن این جریان حرکت می کند یا فقط موقع نزدیک شدن اینطور برنامه ها به تحرکی واداشته شوند و سپس پس از به پایان رسیدن برنامه ها، باردیگر کتاب و دفتر را تا وقت مناسب ببندند؟.

وی با اعلان اینکه ما در شستا این مساله را در ساختار سازمان تصویب کردیم، اظهار داشت: معاونت تعالی سازمانی در شستا برای اینکار ماموریت پیدا کرده است. کارهای دانش بنیانی باید ساختارمند شوند و ساختار باید ماموریت را انجام دهد تا دانش بنیان شدن در مجموعه نهادینه شود. برای رشد و توسعه فعالیت در هر رشته، باید به میانگین صنعت در کشور و در دنیا به اینطور قضاوت ها توجه داشت.

وی با اعلان اینکه راندمان حوزه های اقتصادی تحت مسئولیت ما پایین است اظهار داشت: میانگین سود صنعت دارو با وزن حدود ۲۵ درصد از سهم دارویی صنعت کشور، ۲۵ درصد است اما میانگین سود ما ۱۲ درصد است.

وی به کمیته انتصابات نیز اشاره نمود و اظهار داشت: این کمیته هم باید مبتنی بر شاخص ها باشد. اداره بنگاه مانند راندن ماشین در اتوبان پر ترافیک و خطرناک است؛ ممکنست سر هر پیچی چپ کنی یا سر هر عدم فاصله، با مانع جلویی برخورد کنی.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اشاره به ارتقای تعالی سازمانی در عرصه های ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران در شستا اظهار داشت: سهامدار و حقوق سهامدار در ادبیات شرکت داری ما امر مغفول و بی اثر است. باید تکالیف خودرا در قبال سهامدار بموقع انجام دهیم. برای توسعه بنگاه داری و ارتقا تعالی سازمانی باید خلاقیت، نوآوری و مدیرت چابک و تقویت استعداد کارکنان، بهبود فرآیندها و تمام شاخص ها را در دستور کار قرار دهیم و بحث دانش بنیان کردن را در سیستم جاری و ساری نماییم و شاهد نتایج درخشان تری باشیم.

نوروزی اضافه کرد: نمی توان بنگاه اقتصادی بود، الزامات اداره واحد اقتصادی را با ساز و کار اقتصادی اداره کرد، با بنگاه های بخش خصوصی هم رقابت کرد اما ساز و کارها دولتی باشد.

منبع: