رئیس هیأت مدیره انجمن تغذیه بالینی ایران: مشاوره تغذیه در بیمارستان ها بیمه شود

آنی غذا: رییس هیات مدیره انجمن تغذیه بالینی ایران، نسبت به ارائه خدمات تغذیه ای تحت پوشش بیمه تاکید نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، مهدی شادنوش اظهار داشت: امروزه در حلقه سلامت نقش بی بدیل تغذیه بر همگان ثابت شده و میتوان تصریح کرد که با یک مشاوره تغذیه مناسب خیلی از اقدامات درمانی در بیمارستان ها روند بهتری را طی می کند. وی ادامه داد: متأسفانه در سالهای گذشته این مسئله مورد توجه سازمان های بیمه گر قرار نگرفته است، البته یکی از دلیلهای آن، شاید عدم آگاهی کارشناسان مربوطه از پیشرفت علم تغذیه در سراسر جهان و بخصوص تأثیرگذاری آن در حوزه درمان است. شادنوش خاطرنشان کرد: بیمه سلامت ایران هم اکنون به بحث پیشگیری ورود جدی داشته و این مسئله را در اولویت قرار داده است، پس انجمن تغذیه بالینی ایران نیز به دنبال آن است که با بحث گفتگوهای کارشناسی با مدیران و مسؤلان بیمه سلامت ایران دلیلهای منطقی خودرا در راستای توجه بیشتر به خدمات تغذیه ای مطرح کند؛ البته مسؤلان این سازمان قول مساعد دادند که اقدامات کارشناسی بیشتری در حوزه تغذیه صورت گیرد. وی تصریح کرد: بدون شک در توجه به اهمیت سلامت برای تمامی آحاد مردم، بیمه ها تنها مسیر ممکن هستند، ضمن این که سیاست های دولت نیز بر اینست که هزینه کرد هرگونه یارانه از مسیر بیمه ها صورت گیرد؛ پس باید با منابع موجود اولویت ها به درستی صورت گیرد.

منبع: