مطالعات نشان می دهد؛ مکمل های فیبر رژیمی سبب بروز واکنش شبه آلرژیک می شوند

آنی غذا: بگفته پژوهشگران، تعدادی از مکمل ها ممکنست اثرات ناخواسته ای بر روی افراد خاص داشته باشند.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر به نقل از مدیکال نیوز، هنگامی که میکروب های روده فیبر غذایی پری بیوتیک را تجزیه می کنند، چندین مولکول که می توانند سیستم ایمنی را تعدیل کنند، تشکیل می شوند.
با این حال، دانشمندان هنوز اثرات التهابی را که ممکنست هنگام متابولیسم انواع فیبر غذایی خاص ایجاد شود، درک نکرده اند.
یک مطالعه اخیر بر روی موش ها نشان داد که مکمل اینولین، متابولیسم برخی باکتری های روده را تغییر می دهد و در نتیجه سطح سرمی اسیدهای صفراوی را بیشتر می کند.
محققان مشاهده نمودند که اینولین موجب ایجاد نوع خاصی از پاسخ التهابی می شود که به طور معمول در پاسخ به آلرژی ها و کرم های انگلی در ریه ها و روده بزرگ مشاهده می شود.
مطالعه اخیر نشان میدهد که فیبر رژیم غذایی اینولین می تواند ترکیب و متابولیسم میکروبیوم های روده را تغییر دهد و منجر به یک پاسخ التهابی نوع ۲ شود که به طور معمول در پاسخ به شرایط آلرژیک تنفسی مشاهده می شود.
میکروبیوم های روده نقش مهمی در سلامت و بیماری انسان دارد. میکروبیوم های روده می توانند اجزای غذایی و مولکول هایی را که بدن تولید می کند، مانند اسیدهای صفراوی، تغییر دهند تا مجموعه وسیعی از ترکیبات فعال بیولوژیکی تولید کنند. این متابولیت ها، به عنوان محصولات میانی یا نهایی متابولیسم باکتری ها، می توانند بر متابولیسم و ایمنی میزبان تأثیر بگذارند.
رژیم غذایی می تواند بر ترکیب میکروبیوم روده تأثیر بگذارد، که به نوبه خود می تواند بر تولید این متابولیت ها تأثیر بگذارد.
تخمیر فیبر غذایی هضم نشده توسط باکتری های روده متابولیت هایی مانند اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه همچون اسید استیک، اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک تولید می کند. مطالعات قبلی نشان داده اند که این اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه می توانند تأثیر مفیدی بر متابولیسم داشته باشند و اثرات ضد التهابی ایجاد کنند.
با این حال، علاوه بر اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه، تجزیه فیبر غذایی توسط میکروبیوم های روده متابولیت های دیگری همچون آمینو اسیدهای شاخه دار، این دول ها و اسیدهای صفراوی را نیز تولید می کند.
در مطالعه حاضر، پژوهشگران تاثیر رژیم غذایی غنی شده با اینولین، نوعی فیبر غذایی محلول، را بر ترکیب میکروبیوم های روده و التهاب مورد بررسی قرار دادند.
اینولین یک کربوهیدرات ذخیره در چندین گیاه است و از واحدهای تکراری فروکتوز تشکیل شده است. به عنوان مثال، اینولین در موز، پیاز، کنگر فرنگی، گندم، جو، سیر و کاسنی وجود دارد.
اینولین در روده کوچک هضم نمی شود و یک فیبر پری بیوتیک است. مطالعات حیوانی نشان میدهد که اینولین می تواند تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه را تحریک کند و متابولیسم لیپید و گلوکز را بهبود بخشد.
علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مکمل غذایی با اینولین می تواند موجب کاهش وزن در انسان شود. در نتیجه، اینولین به عنوان یک مکمل غذایی و به عنوان یک عامل حجیم در غذاهای فرآوری شده استفاده می شود.
در مطالعه حاضر، پژوهشگران تاثیر اینولین را بر سیستم ایمنی در موش ها بررسی کردند.
برای بررسی تأثیر اینولین بر میکروبیوم های روده، پژوهشگران از موش هایی استفاده کردند که به مدت دو هفته از رژیم غذایی غنی از اینولین یا رژیم غذایی کنترلی متناسب با کالری استفاده کردند.
رژیم غذایی غنی از اینولین منجر به افزایش باکتری های متعلق به گروه Bacteroidetes و کاهش باکتری های متعلق به گروه Firmicutes شد.
بیشترین تغییر در موش هایی که رژیم غذایی غنی از اینولین داشتند، در سطوح سرمی اسیدهای صفراوی مشاهده شد.
در مطالعه حاضر، پژوهشگران متوجه افزایش سطح انواع اصلی اسیدهای صفراوی غیرترکیبی مانند اسید کولیک در سرم شدند.
محققان مشاهده نمودند اینولین افزایش متوسطی در سطح سلول های T تنظیمی ایجاد کرد. علاوه بر این، موش هایی که رژیم غذایی غنی از اینولین داشتند، افزایش سطح ائوزینوفیل ها، نوعی گلبول سفید، در روده بزرگ و ریه ها را نشان دادند.
چنین سطوح ائوزینوفیل بالا مشخصه نوع خاصی از پاسخ ایمنی به نام التهاب نوع ۲ است که بطور معمول در آلرژی، آسم و اگزما مشاهده می شود.
به گفته پژوهشگران، اثر التهابی اینولین در این مطالعه لزوماً فواید فیبر رژیمی را تضعیف نمی نماید.
توصیه می شود بجای انتخاب غذاهای بسیار فرآوری شده و مکمل ها، منابع غذایی کامل از فیبرهای پری بیوتیک مانند اینولین را انتخاب کنید.

منبع: