وضعیت رعایت پروتكل های ضدكرونا در هفته ۱۱۱ همه گیری در ایران؛ تهران در قعر رعایت پروتکلهای بهداشتی

به گزارش آنی غذا با وجود افزایش موارد بستری کرونا در ۲۶ استان کشور در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ و مصادف با هفته ۱۱۱ همه گیری کرونا در کشور، اما درصد رعایت پروتکلهای بهداشتی به شدت کاسته شده و روی خط رعایت ۵۱ درصدی حرکت می کند.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام وزارت بهداشت در هفته ۱۱۱ همه گیری کووید ۱۹، در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۱، افزایش یا ایستایی بیماری در ۲۶ استان کشور و همینطور کاهش موارد مثبت متوفی در ۱۹ استان کشور گزارش شده است.

همچنین بر مبنای آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور که از جانب وزارت بهداشت انتشار یافته است، هم اکنون ۳۴ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۶۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۹۱ شهر در وضعیت زرد و ۵۴ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ (از ۱۳ تا ۲۰ فروردین ماه)، همچنان پایین و بالغ بر ۵۱.۶۲ درصد بوده است.

روند رعایت پروتکلهای بهداشتی را از ۱۳ تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استانهای کشور در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۶۰ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۷۰.۴۱ درصد و پایین ترین میزان رعایت هم در استان تهران ۴۷.۴۲ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۳ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۶۰ بوده است که دانشگاه ها با ۹۷.۴۴ درصد بیشترین میزان رعایت و مراکز ورزشی با ۵۰.۲۳ درصد پایین ترین میزان رعایت را در این شاخص داشته اند.

میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استانهای کشور از ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸.۶۳ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۶۵.۸۲ درصد و پایین ترین میزان رعایت در ارتباط با مازندران با ۴۰.۲۴ درصد بوده است.

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور هم از ۳ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸.۶۳ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی در ارتباط با دانشگاه ها با ۹۴.۸۷ درصد و پایین ترین میزان استفاده از ماسک در ارتباط با نانوایی ها با ۴۱.۳۱ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی استانهای کشور از ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۹.۷۱ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در ارتباط با استان آذربایجان غربی با ۶۲.۲۰ درصد و پایین ترین میزان رعایت در ارتباط با لرستان با ۳۷.۶۱ درصد بوده است.

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی کشور از ۳ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۹.۷۱ درصد بوده که دانشگاه ها با ۹۲.۳۱ درصد بیشترین درصد رعایت و تالارهای پذیرایی با ۴۲.۲۹ درصد پایین ترین میزان رعایت را داشته اند.

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استانهای کشور از ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۴.۷۴ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت در ارتباط با استان آذربایجان غربی با ۷۳.۹۲ درصد و پایین ترین میزان رعایت در ارتباط با لرستان با ۴۶.۳۰ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۳ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۴.۷۴ درصد بوده است. دانشگاه ها با ۹۴.۸۷ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۸.۷۵ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

در عین حال وضعیت واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از ۳ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، را می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر مبنای اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۴۹۹۹۶ مورد بازرسی انجام شده است.

گزارش رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازگشایی مدارس
از ۱۴ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ از ۲۲۷۲ مدرسه بازرسی انجام شده است.