نکاتی درباره اختلال کار امروز را به فردا انداختن

قزوین یک مشاور و روان درمانگر اظهار داشت: افراد کوتاهی کار از این که کارهای خویش را به تأخیر می اندازند پشیمان می شوند و خودشان را سرزنش می کنند و در نتیجه احساس بی ارزشی می کنند ازاین رو فردی که بیش از حد خویش را ملامت می کند بعد از مدتی گرفتار اختلالاتی همچون افسردگی، اضطراب، خستگی و سردردهای شدید می شود.
صبا خیاطان در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه کوتاهی کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به انجام آن گرفته ایم، اظهار نمود: این به تعویق انداختن ناراحت کننده است و نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد. این عادت بسیار رایج است که در افراد زیادی قابل مشاهده می باشد به این معنا که ما کارها را به تأخیر می اندازیم و برای این کار خود عذر و بهانه می آوریم و آنرا موجه جلوه می دهیم.
وی اظهار داشت: افراد کوتاهی کار از این که کارهای خویش را به تأخیر می اندازند پشیمان می شوند و خودشان را سرزنش می کنند و در نتیجه احساس بی ارزشی می کنند ازاین رو فردی که بیش از حد خویش را ملامت می کند بعد از مدتی گرفتار اختلالاتی همچون افسردگی، اضطراب، خستگی و سردردهای شدید می شود.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به این که کوتاهی کاری سه وجه مختلف دارد تصریح کرد: خود شکوفایی، حفظ موقعیت شخصی و احساس بی مسئولیتی نسبت به دیگران؛ از وجوه کوتاهی کاری است. نخستین وجه کوتاهی کاری به خصوصیات فرد و هدف هایی که در زندگی به دنبال آن است ارتباط دارد یعنی فرد برای شکوفا شدن اهدافی دارد اما به اندازه کافی در جهت نیل به آن تلاش نمی کند.
ایشان در ادامه اظهار داشت: وجه دوم کوتاهی کاری زمانی است که فرد تکالیف امور روزمره را به تعویق می اندازد مثلا سر قرارها حاضر نمی گردد یا دیر می رسد. وجه سوم زمانی است که فرد در اموری که در ارتباط با دیگران است احساس مسئولیت نمی کند ازاین رو به تدریج منجر به از دست دادن دوستان می شود و بعنوان فردی که کارهایش را به تأخیر می اندازد شناخته خواهد شد.
علل کوتاهی کاری
این مشاور و روان درمانگر تخصصی نوجوان با بیان علل کوتاهی کاری خاطرنشان کرد: کوتاهی کاری می تواند به علل مختلفی صورت گیرد مانند احساس خود کم بینی؛ به این مفهوم که وقتی ما احساس خود کم بینی داشته باشیم شخصیت خویش را در جایگاهی پایین تر از آنچه هست می بینیم و گرفتار ناراحتی می شویم و اعتماد به نفس خویش را از دست می دهیم و کوتاهی کاری می نماییم به این مفهوم که وقتی کسی به ارزش ها و توانمندی های خود شک می کند طبیعی است که آمادگی انجام کارها را نداشته باشد چون باورش این است که نمی تواند.
وی اظهار نمود: از دیگر علل کوتاهی کاری میتوان به پایین بودن سطح تحمل و تاب آوری اشاره نمود این افراد امکان دارد به علت فشار بالای ناشی از اضطراب دست به رفتارهای اجتنابی مانند افراط در خوردن و یا افراط در مصرف مواد یا مشروبات الکلی کنند به عبارت دیگر زمانی که فرد معیارهای سختگیرانه برای ارزیابی موفقیت های خود در نظر می گیرد این سختگیری نسبت به خود و اضطراب ناشی از آن منجر به بی عملی و در نتیجه سرخوردگی ناشی از عدم فعالیت می شود.
خیاطان افزود: یکی دیگر از علل کوتاهی کاری را میتوان عدم تناسب انتظارات با سطح توانایی های دانست یعنی زمانی که فرد هدفی را انتخاب می کند یا بیش از اندازه ساده است که حوصله انجام آنرا ندارد یا آن قدر دشوار است که احساس می کند از پس آن برنمی آید ازاین رو کوتاهی کاری اتفاق می افتد.
وی با بیان تفاوت تنبلی و کوتاهی کاری اضافه کرد: کوتاهی کاری کلمه تخصصی تری نسبت به تنبلی است چونکه مبین ریشه های روان شناختی مساله است. نداشتن برنامه ریزی هم می توانند یکی از علل کوتاهی کاری باشد اما تنها دلیل نیست. کوتاهی کاری علل ریشه ای تر و عمیق تری از نداشتن برنامه ریزی دارد اما در راه درمان کوتاهی کاری آموزش برنامه ریزی یکی از تکنیک هایی است که بسیار در شکل گیری نظم شخصی مؤثر است.
راه های غلبه بر کوتاهی کاری
این مشاور ضمن اشاره به راه های رفع کوتاهی کاری تصریح کرد: فرد باید تلاش کند نسبت به خود آگاهی داشته باشد و افکاری که در وی احساسات منفی مانند اضطراب و بی ارزشی تولید می کند را شناسایی و مدیریت کند چونکه این افکار هستند که رفتار فرد را ایجاد می کنند. همینطور کارها را به قطعه های بسیار کوچک تقسیم کند و هر روز زمان اندکی را صرف انجام کند.
این مدرس دانشگاه در بیان راه های غلبه بر کوتاهی کاری، اضافه کرد: در این شرایط فرد می تواند از نوشتن کمک بگیرد چونکه نوشتن روزانه کارها التزام بیشتری را در وی برای انجام امور بوجود می آورد. خوب است از یکی از دوستان قابل اعتماد خود بخواهد که در این راه همراه او باشد. اگر موفقیتی در غلبه بر کوتاهی کاری های به دست آورد در موردش به دیگران بگوید و خویش را تشویق کند.
وی اظهار داشت: در برنامه ریزی های تلاش کند کارهای دشوارتر را در ابتدای روز و با برنامه انجام دهد. اگر با این راهکار ها در غلبه بر کوتاهی کاری های خود شکست خورد بهتر است که از یک روانشناس جهت بررسی عمیق تر و همراهی در این راه دشوار کمک بخواهد.
او در آخر خاطرنشان کرد: کوتاهی کاری گریبان گیر افراد بسیار زیادی است ما نمی توانیم خود کوتاهی کاری را یک اختلال روانی بدانیم اما اختلالاتی مانند اضطراب افسردگی و وسواس می تواند زمینه ساز کوتاهی کاری شود که در این شرایط درمان آن اختلال مقدم بر رفع کوتاهی کاری است به این معنا که ابتدا باید اختلال مربوطه درمان گردد و بعد بتوان کوتاهی کاری فرد را تعدیل کرد.