مطالعات نشان می دهد؛ چاقی منجر به کاهش عملکرد ریه زنان می شود

آنی غذا: نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد که چاقی شکمی ممکنست منجر به خطر بیشتر بیماری انسدادی مزمن ریه و آسم شود.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر به نقل از ساینس دیلی، مطالعات قبلی نشان داده است که زنان در حالیکه کمتر سیگار می کشند، اما اختلال عملکرد ریه بیشتری را تجربه می کنند و نسبت به مردان در معرض خطر بیشتر ابتلاء به بیماری انسدادی مزمن ریه هستند.
علاوه بر این، زنان سیگاری، در مقایسه با مردان سیگاری، کاهش سریع تری در عملکرد ریه بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی تجربه می کنند. میزان بروز آسم و میزان بستری شدن در بیمارستان به علت آسم هم در زنان بیشتر از مردان است. اعتقاد بر این است که هورمون های زنانه در بروز بیشتر بیماری آسم در زنان نقش دارند.
مشخص شده است که چاقی بر خطر ابتلاء به این بیماری های انسدادی مجاری هوایی تاثیر می گذارد و می تواند منجر به کاهش عملکرد ریه شود. بروز بیماری انسدادی مزمن ریه در افراد چاق به صورت قابل توجهی بیشتر از افراد دارای وزن طبیعی است. علاوه بر این، زنان چاق بیشتر از مردان چاق در معرض ابتلاء به آسم هستند.
این مطالعه جدید، بر مبنای داده های جمع آوری شده از بیشتر از یک میلیون زن، با هدف تعیین تاثیر شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر بر بیماری انسدادی مزمن ریه و ایجاد آسم در زنان قبل و پس از یائسگی انجام شد.
محققان به این نتیجه رسیدند که صرف نظر از وضعیت یائسگی، شاخص توده بدنی و دور کمر بالا به صورت قابل توجهی خطر ابتلاء به بیماری انسدادی مزمن ریه و آسم را زیاد می کند. علاوه بر این، هر چه شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر بیشتر باشد، خطر این بیماری های ریوی بیشتر است. علاوه بر این، وزن کم هم بعنوان یک عامل خطر برای بیماری انسدادی مزمن ریه در زنان یائسه شناخته شد، که نشان داده است کنترل وزن و حفظ تناسب بدنی سالم کلیدی جهت کمک به جلوگیری از بیماری انسدادی مزمن ریه و آسم در زنان است.

منبع: