مبتلایان به امیکرون چند روز باید در قرنطینه بمانند؟

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته ی علمی کشوری مقابله با کووید۱۹، درباره مدت زمان ماندن در قرنطینه برای مبتلایان به اُمیکرون توضیحاتی ارائه نمود.

دکتر مسعود یونسیان در گفتگو با ایسنا، درباره میزان قرنطینه ای که برای مبتلایان به اُمیکرون نیاز است، اظهار داشت: بحثی که در کمیته ی علمی عنوان شد این بود که ما نمی توانیم بر مبنای یک مقاله یا تعدادی گزارشاتی که اعلام نمودند که تا روز بیست و پنجم یا سی ام پس از مبتلا شدن هم ویروس گزارش شده، اعلام نماییم که افراد مبتلا هم به همین مدت جدا شده و ایزوله شوند و این اقدام اصلا شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در عین حال مشخصا پس از روز پنجم بخصوص در افرادی که علایم بالینی شدیدی ندارند، تعداد ویروسی که فرد دفع می کند، کاهش قابل توجهی دارد. در عین حال هیچ کشوری نه می تواند بگوید که من از روز اول همه افراد مبتلا را آزاد می گذارم و قرنطینه نیاز نیست و نه می تواند اعلام نماید که تا آخرین روزی که تعداد اندکی ویروس هم از بدن دفع می شود، افراد باید ایزوله باشند. ازاین رو هر کشوری باید یک نقطه ای را تعیین کند.

یونسیان افزود: بر این اساس تصمیم گرفته شد که پنج روز افراد به صورت ایزوله خودشان را از دیگران جدا کنند و در عین حال پنج روز بعد هم افراد از دو ماسک بهره برده و تلاش کنند که سفارش ها و شیوه نامه های بهداشتی را با شدت بیشتر رعایت نمایند. بدین سان احتمال انتقال را به صورت قابل توجهی کاهش می دهیم و از سویی امور مملکت را مختل نمی نماییم. هر کشوری باید بین احتمال انتقال بیماری و عرضه خدمات مورد نیاز جامعه تعادلی ایجاد نماید و پیدا کردن این نقطه تعادل مهم می باشد.

وی با اشاره به اینکه کمیته ی علمی با پیشنهاد پنج روز قرنطینه و پنج روز استفاده از دو ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی این تعادل را لحاظ کرد، اظهار داشت: البته کمیته ی علمی این مورد را عموما برای کارکنان بهداشت و درمان سفارش کرد که به شدت به خدمات شان نیاز است. به صورتی که از یک سو افراد آلوده به ویروس را برای عرضه خدمات نگذاریم تا دیگران آلوده نشوند و از سویی افرادی که احتیاج به دریافت خدمات دارند، محروم نشوند. با این وجود به نظر می آید که برای سایر مشاغل هم که جامعه به خدمات شان نیاز دارد، این تعادل باتوجه به جوانب مختلف مانند درصد افرادی که واکسن تزریق کرده اند، افرادی که باید واکسن تزریق کنند و… تصمیم منطقی به نظر می آید.

یونسیان تصریح کرد: در عین حال اگر به افرادی که به نوع خفیف بیماری اُمیکرون مبتلا شدند و بعنوان مثال دو روز علامت داشته است و بعد علائمی ندارد، بگویید ۱۴ روز در خانه بمان، منطقا نمی پذیرد، اما اگر بگویید که پنج روز در خانه بمان، که اتفاقا در همان پنج روز شدت انتقال بیماری بالاتر باشد و بعد کاهش پیدا کند، قبول می کند. طبیعتا اگر فردی علامت شدید داشته باشد، این فرد در بیمارستان بستری شده و مدت بستری هم اضافه شده و مدت ایزولاسیونش طولانی تر است. مدت پنج روز قرنطینه برای افرادی است که علایم خفیفی داشته و احتیاج به رجوع و بستری در بیمارستان نداشته اند.

منبع: