فاصله ها را کم نماییم شعار پویش ملی مبارزه با سرطان

از جانب اداره کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت شعار پویش ملی مبارزه با سرطان «فاصله ها را کم کنیم» اعلام گردید.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، پویش مبازه با سرطان از ۸ تا ۱۵ بهمن برگزار می گردد. منظور از کم کردن فاصله ها چنین عنوان شده است: فاصله بی اطلاعی از عوامل خطر سرطان تا دانستن آنها، فاصله بی اطلاعی از علائم و نشانه های سرطان تا دانستن آنها، فاصله شناسایی یک فرد مشکوک به سرطان تا تشخیص قطعی او، فاصله تشخیص تا شروع درمان، فاصله دسترسی شهرهای توسعه یافته و شهرهای کمتر برخوردار و روستاها به امکانات، فاصله درمان های روزمره تا درمان های با استاندارد بالا، فاصله دارا و ندار، فاصله گروههای سنی مختلف به خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی، فاصله بین دسترسی به انواع خدمات تشخیصی و درمانی.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، روزشمار هفته سرطان به شرح زیر است:
۸ بهمن ۱۴۰۰ جلوگیری از سرطان با شیوه زندگی
۹ بهمن ۱۴۰۰ جلوگیری از سرطان با محیط سالم
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن
۱۱ بهمن ۱۴۰۰ سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی
۱۳ بهمن ۱۴۰۰ سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن
۱۴ بهمن ۱۴۰۰ سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه
۱۵ بهمن ۱۴۰۰ مدیریت سرطان در کودکان و جوانان

منبع: